Tuesday, 28 November 2017

Online Trading Free Handel


Hvordan Online Trading Works Legend har det at Joseph Kennedy solgte all den aksjen han eide dagen før quotBlack Thursday, citerer starten på den katastrofale 1929-aksjemarkedet. Mange investorer led enorme tap i krasjet, som ble en av kjennetegnene til den store depresjonen. Hva gjorde Kennedy selge Ifølge historien, fikk han et lager tips fra en shoeshine gutt. På 1920-tallet var aksjemarkedet riket til de rike og mektige. Kennedy trodde at hvis en shoeshine gutt kunne eie lager, må noe ha gått veldig galt. Nå har mange kvoter med egne aksjer. Online trading har gitt alle som har en datamaskin, nok penger til å åpne en konto og en rimelig god økonomisk historie muligheten til å investere i markedet. Du trenger ikke å ha en personlig megler eller en engangsformue for å gjøre det, og de fleste analytikere er enige om at gjennomsnittlig handelshandel er ikke lenger et tegn på forestående doom. Markedet er blitt mer tilgjengelig, men det betyr ikke at du bør ta online handel lett. I denne artikkelen ser du godt på de ulike typer online trading kontoer, samt hvordan du velger en online megling, gjøre handler og beskytte deg mot svindel. Gjennomgang av aksjer Amp Markets Gjennomgang av aksjer Amp Markets Før vi ser på verden av online trading, kan vi ta en rask titt på det grunnleggende om aksjemarkedet. Hvis du allerede har lest How Stocks og Stock Market Work. Du kan gå videre til neste del. En andel av aksjen er i utgangspunktet et lite stykke av et selskap. Aksjonærer - folk som kjøper aksje - investerer i fremtiden til et selskap så lenge de eier sine aksjer. Prisen på en aksje varierer etter økonomiske forhold, ytelsen til selskapet og investorens holdninger. Første gang et selskap tilbyr sine aksjer for offentlig salg kalles det første offentlige tilbudet (IPO), også kjent som quotgoing public. quot. Når en bedrift gir en fortjeneste, kan den dele pengene med sine aksjonærer ved å utstede et utbytte. En bedrift kan også spare sin fortjeneste eller investere den igjen ved å gjøre forbedringer i virksomheten eller ansette nye mennesker. Aksjer som utsteder hyppige utbytte er inntektsbeholdninger. Aksjer i selskaper som re-investerer sin fortjeneste er vekst aksjer. Meglere kjøper og selger aksjer gjennom en bytte, lader en kommisjon gjøre det. En megler er rett og slett en person som har lisens til å handle aksjer gjennom utvekslingen. En megler kan være på handelsgulvet eller kan lage handler via telefon eller elektronisk. En utveksling er som et lager hvor folk kjøper og selger aksjer. En person eller datamaskin må samsvare med hver kjøpsordre til en salgsordre, og omvendt. Noen utvekslinger fungerer som auksjoner på en faktisk trading floor, og andre matcher kjøpere til selgere elektronisk. Noen eksempler på store børser er: Globale børser har en liste over store børser. OTC-aksjer er ikke notert på en større børs, og du kan se opp informasjon om dem på OTC Bulletin Board eller PinkSheets. Når du kjøper og selger aksjer på nettet, bruker du en online megler som i stor grad tar stedet for en menneskelig megler. Du bruker fortsatt ekte penger, men i stedet for å snakke med noen om investeringer bestemmer du hvilke aksjer som skal kjøpes og selges, og du ber om handler selv. Noen online meglerhus tilbyr råd fra meglere og meglerassistenter som en del av deres tjeneste. Hvis du trenger en megler for å hjelpe deg med dine handler, må du velge et firma som tilbyr den tjenesten. Vel se på andre kvaliteter å se etter i en online megling neste. Skriv ut x09x0Ax09x09x0Ax09x09x09x09x09x09x09x09x09x09x09ltax20data-track-gtmx3DquotBylinequotx20hrefx3Dquothttpx3Ax2Fx2Fhowstuffworksx2Ftracy-v-Wilson-author. htmquotgtx0Ax09x09x0Ax09x09Tracyx20V. x0Ax09x09Wilsonx0Ax09x09x09x09x09ltx2Fagtx0Ax09x09x09x20quotHowx20Onlinex20Tradingx20Worksquotx2029x20Decemberx202005.ltbrx20x2FgtHowStuffWorks. x20ampltx3Bhttpx3Ax2Fx2Fmoney. howstuffworksx2Fpersonal-financex2Fonline-bankingx2Fonline-trading. htmampgtx3Bx2021x20Februaryx202017 hrefCitation amp DateFree Handler - Referral Program Scottrade fikk den høyeste numeriske score i JD Power 2016 Selv Direkte Investor Satisfaction Study, basert på 4 242 svar, som måler 13 bedrifter og erfaringer og oppfatninger av investorer som bruker selvstyrte investeringsfirmaer, undersøkt i januar 2016. Dine erfaringer kan variere. Besøk jdpower. Godkjent kontoinnlogging og tilgang indikerer at kundenes samtykke til Meklerkontoavtalen. Slik samtykke er alltid til enhver tid når du bruker dette nettstedet. Uautorisert tilgang er forbudt. Scottrade, Inc. og Scottrade Bank er separate, men tilknyttede selskaper og er heleide datterselskaper av Scottrade Financial Services, Inc. Brokerageprodukter og tjenester som tilbys av Scottrade, Inc. - Medlem FINRA og SIPC. Innskudd produkter og tjenester som tilbys av Scottrade Bank, medlem FDIC. Mæglerprodukter er ikke forsikret av FDIC, er ikke innskudd eller andre forpliktelser fra banken, og de er ikke garantert av banken, er underlagt investeringsrisiko, inkludert mulig tap av hovedstol investert. Alle investeringer innebærer risiko. Verdien av investeringen kan variere over tid, og du kan få eller tape penger. Online marked og grense lager handler er bare 7 for aksjer priset 1 og over. Tilleggsavgifter kan gjelde for aksjer priset under 1, fond og opsjonstransaksjoner. Detaljert informasjon om våre gebyrer finner du i forklaringen av gebyrer (PDF). Du må ha 500 i egenkapital i en individuell, felles, tillit, IRA, Roth IRA eller SEP IRA konto hos Scottrade for å være kvalifisert for en Scottrade bankkonto. I dette tilfellet er egenkapital definert som Total Brokerage Konto Verdi minus Nylige Meldinger Innskudd på Hold. Opptatt data angitt representerer tidligere ytelse. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. Forskningen, verktøyene og informasjonen som tilbys vil ikke inneholde alle sikkerheter som er tilgjengelige for allmennheten. Selv om kildene til forskningsverktøyene som tilbys på denne nettsiden antas å være pålitelige, gir Scottrade ingen garanti med hensyn til innholdet, nøyaktigheten, fullstendigheten, aktualiteten, egnetheten eller påliteligheten av informasjonen. Informasjon på denne nettsiden er kun til informasjonsbruk og bør ikke betraktes som investeringsråd eller anbefaling om å investere. Scottrade tar ikke opp oppsett, inaktivitet eller årlige vedlikeholdsavgifter. Gjeldende transaksjonsgebyrer gjelder fortsatt. Scottrade gir ikke skatterådgivning. Materiellet er kun til informasjonsformål. Vennligst kontakt din skatt eller juridisk rådgiver for spørsmål vedrørende din personlige skatt eller økonomiske situasjon. Noen spesifikke verdipapirer eller typer verdipapirer som brukes som eksempler, er kun til demonstrasjonsformål. Ingen av de oppgitte informasjonene bør betraktes som en anbefaling eller oppfordring til å investere i eller avvikle en bestemt sikkerhet eller type sikkerhet. Investorer bør vurdere investeringsmål, kostnader, kostnader og unike risikoprofil for et børsnotert fond (ETF) før investeringen. Et prospekt inneholder denne og annen informasjon om fondet og kan hentes online eller ved å kontakte Scottrade. Prospektet bør leses nøye før det investeres. Leveraged og inverse ETFer kan ikke være egnet for alle investorer og kan øke eksponeringen for volatilitet ved bruk av innflytelse, kort salg av verdipapirer, derivater og andre komplekse investeringsstrategier. Disse fondene vil trolig være vesentlig forskjellig fra referanseindeksen over perioder på mer enn en dag, og deres ytelse over tid kan faktisk utvikle seg motsatt av referanseindeksen. Investorer bør overvåke disse beholdningene, i samsvar med deres strategier, så ofte som daglig. Investorer bør vurdere investeringsmålene, risikoen, kostnadene og utgiftene til et fond før de investerer. Et prospekt inneholder denne og annen informasjon om fondet og kan hentes online eller ved å kontakte Scottrade. Prospektet bør leses nøye før det investeres. NTF-midler er underlagt vilkårene i NTF-fondsprogrammet. Scottrade kompenseres av midlene som deltar i NTF-programmet ved hjelp av rekvisita, aksjonærer eller SEC 12b-1 avgifter. Marginhandel innebærer rentekostnader og - risiko, inkludert potensialet til å miste mer enn deponert eller behovet for å sette inn ekstra sikkerhet i et fallende marked. Marginopplysningserklæringen og avtalen (PDF) er tilgjengelig for nedlasting, eller den er tilgjengelig på et av våre avdelinger. Den inneholder informasjon om våre utlånspolitikker, rentekostnader og risikoen knyttet til marginalkontoer. Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Detaljert informasjon om våre retningslinjer og risiko knyttet til opsjoner finnes i Scottrade Options Application og Agreement. Meklerkontoavtale. ved å laste ned egenskapene og risikoen for standardiserte tilleggsalternativer (PDF) fra Options Clearing Corporation, eller ved å be om en kopi ved å kontakte Scottrade. Støttende dokumentasjon for eventuelle krav vil bli levert på forespørsel. Rådfør deg med skatteadministratoren for informasjon om hvordan skatt kan påvirke utfallet av disse strategiene. Husk, fortjenesten vil bli redusert eller tapet forverres, som det er aktuelt, med fradrag av provisjoner og gebyrer. Markedsvolatilitet, volum og systemtilgjengelighet kan påvirke kontoadgang og handelstiltak. Husk at mens diversifisering kan bidra til å spre risikoen, sikrer det ikke en fortjeneste, eller beskytter mot tap, i et down-marked. Scottrade, Scottrade-logoen og alle andre varemerker, enten registrert eller uregistrert, tilhører Scottrade, Inc. og dets tilknyttede selskaper. Hyperlinks til tredjeparts nettsteder inneholder informasjon som kan være av interesse eller bruk til leseren. Tredjeparts nettsteder, forskning og verktøy er hentet fra kilder som pålitelige. Scottrade garanterer ikke nøyaktighet eller fullstendighet av informasjonen og gir ingen forsikringer med hensyn til resultater som skal oppnås ved bruk av dem. 2017 Scottrade, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Skottrade mottok den høyeste numeriske poengsummen i JD Power 2016 Selvregulert Investor Satisfaction Study, basert på 4 242 svar som måler 13 bedrifter og erfaringer og oppfatninger av investorer som bruker selvstyrte investeringsfirmaer, undersøkte i januar 2016. Dine erfaringer kan variere. Besøk jdpower. Godkjent kontoinnlogging og tilgang indikerer at kundenes samtykke til Meklerkontoavtalen. Slik samtykke er alltid til enhver tid når du bruker dette nettstedet. Uautorisert tilgang er forbudt. Scottrade, Inc. og Scottrade Bank er separate, men tilknyttede selskaper og er heleide datterselskaper av Scottrade Financial Services, Inc. Brokerageprodukter og tjenester som tilbys av Scottrade, Inc. - Medlem FINRA og SIPC. Innskudd produkter og tjenester som tilbys av Scottrade Bank, medlem FDIC. Mæglerprodukter er ikke forsikret av FDIC, er ikke innskudd eller andre forpliktelser fra banken, og de er ikke garantert av banken, er underlagt investeringsrisiko, inkludert mulig tap av hovedstol investert. Alle investeringer innebærer risiko. Verdien av investeringen kan variere over tid, og du kan få eller tape penger. Online marked og grense lager handler er bare 7 for aksjer priset 1 og over. Tilleggsavgifter kan gjelde for aksjer priset under 1, fond og opsjonstransaksjoner. Detaljert informasjon om våre gebyrer finner du i forklaringen av gebyrer (PDF). Du må ha 500 i egenkapital i en individuell, felles, tillit, IRA, Roth IRA eller SEP IRA konto hos Scottrade for å være kvalifisert for en Scottrade bankkonto. I dette tilfellet er egenkapital definert som Total Brokerage Konto Verdi minus Nylige Meldinger Innskudd på Hold. Opptatt data angitt representerer tidligere ytelse. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. Forskningen, verktøyene og informasjonen som tilbys vil ikke inneholde alle sikkerheter som er tilgjengelige for allmennheten. Selv om kildene til forskningsverktøyene som tilbys på denne nettsiden antas å være pålitelige, gir Scottrade ingen garanti med hensyn til innholdet, nøyaktigheten, fullstendigheten, aktualiteten, egnetheten eller påliteligheten av informasjonen. Informasjon på denne nettsiden er kun til informasjonsbruk og bør ikke betraktes som investeringsråd eller anbefaling om å investere. Scottrade tar ikke opp oppsett, inaktivitet eller årlige vedlikeholdsavgifter. Gjeldende transaksjonsgebyrer gjelder fortsatt. Scottrade gir ikke skatterådgivning. Materiellet er kun til informasjonsformål. Vennligst kontakt din skatt eller juridisk rådgiver for spørsmål vedrørende din personlige skatt eller økonomiske situasjon. Noen spesifikke verdipapirer eller typer verdipapirer som brukes som eksempler, er kun til demonstrasjonsformål. Ingen av de oppgitte informasjonene bør betraktes som en anbefaling eller oppfordring til å investere i eller avvikle en bestemt sikkerhet eller type sikkerhet. Investorer bør vurdere investeringsmål, kostnader, kostnader og unike risikoprofil for et børsnotert fond (ETF) før investeringen. Et prospekt inneholder denne og annen informasjon om fondet og kan hentes online eller ved å kontakte Scottrade. Prospektet bør leses nøye før det investeres. Leveraged og inverse ETFer kan ikke være egnet for alle investorer og kan øke eksponeringen for volatilitet ved bruk av innflytelse, kort salg av verdipapirer, derivater og andre komplekse investeringsstrategier. Disse fondene vil trolig være vesentlig forskjellig fra referanseindeksen over perioder på mer enn en dag, og deres ytelse over tid kan faktisk utvikle seg motsatt av referanseindeksen. Investorer bør overvåke disse beholdningene, i samsvar med deres strategier, så ofte som daglig. Investorer bør vurdere investeringsmålene, risikoen, kostnadene og utgiftene til et fond før de investerer. Et prospekt inneholder denne og annen informasjon om fondet og kan hentes online eller ved å kontakte Scottrade. Prospektet bør leses nøye før det investeres. NTF-midler er underlagt vilkårene i NTF-fondsprogrammet. Scottrade kompenseres av midlene som deltar i NTF-programmet ved hjelp av rekvisita, aksjonærer eller SEC 12b-1 avgifter. Marginhandel innebærer rentekostnader og - risiko, inkludert potensialet til å miste mer enn deponert eller behovet for å sette inn ekstra sikkerhet i et fallende marked. Marginopplysningserklæringen og avtalen (PDF) er tilgjengelig for nedlasting, eller den er tilgjengelig på et av våre avdelinger. Den inneholder informasjon om våre utlånspolitikker, rentekostnader og risikoen knyttet til marginalkontoer. Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Detaljert informasjon om våre retningslinjer og risiko knyttet til opsjoner finnes i Scottrade Options Application og Agreement. Meklerkontoavtale. ved å laste ned egenskapene og risikoen for standardiserte tilleggsalternativer (PDF) fra Options Clearing Corporation, eller ved å be om en kopi ved å kontakte Scottrade. Støttende dokumentasjon for eventuelle krav vil bli levert på forespørsel. Rådfør deg med skatteadministratoren for informasjon om hvordan skatt kan påvirke utfallet av disse strategiene. Husk, fortjenesten vil bli redusert eller tapet forverres, som det er aktuelt, med fradrag av provisjoner og gebyrer. Markedsvolatilitet, volum og systemtilgjengelighet kan påvirke kontoadgang og handelstiltak. Husk at mens diversifisering kan bidra til å spre risikoen, sikrer det ikke en fortjeneste, eller beskytter mot tap, i et down-marked. Scottrade, Scottrade-logoen og alle andre varemerker, enten registrert eller uregistrert, tilhører Scottrade, Inc. og dets tilknyttede selskaper. Hyperlinks til tredjeparts nettsteder inneholder informasjon som kan være av interesse eller bruk til leseren. Tredjeparts nettsteder, forskning og verktøy er hentet fra kilder som pålitelige. Scottrade garanterer ikke nøyaktighet eller fullstendighet av informasjonen og gir ingen forsikringer med hensyn til resultater som skal oppnås ved bruk av dem. 2017 Scottrade, Inc. Alle rettigheter reservert. Gratis handler: My costlosen Trades Verden Steigern Wer mit Aktien handler ist stets darum bemht maximalen Gewinn zu erzielen. Alt i alt har du det håp om at du kan skrive ut av Wertpapieren, og det er en stor lukrativ Rendite einbringen sollten, men det er en annen ebenfalls eller en derimot arbeidsmiljø. Undersøkelsen er en av grunnene til Gebhren. Eine Mglichkeit dafr sind Gratis handler. Var Sind Free Trades Aktuelle Freetrade-Aktionen Einer der grten Kostenpunkte beim Wertpapierhandel sind die Ordergebhren die die Online Brokerage Service erhoben werden. Sie werden fr den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren an der Brse oder im auerbrslichen Handel erhoben. Glicklicherweise vergeben viele Online megler Gratis handler. Dabei handler om kostnadseffektiv handel. også Transaktionen, fr die keine Gebhren erhoben werden. Wie erhlt mann Gratis handler Wer zum Depot Gratis handler haben mchte, kann diese auf verschiedene Weise erhalten. Generell bieten nicht alle Broker Free Trades an, doch wer Wert auf diese legt, findet ausreichend Angebote. Du er en av de mest kjente Freetrade-Modeller. Manche bieten er generell som Bestandteil i Deposito, en annen bitte speziell gratis online trading an. Oder der Kunde er en gratis forhandler i Zuge einer Aktion. blicherweise unterliegen alle Depot Free Trades bestimmten Einschrnkungen. Gratis handel Aktionen Immer wieder bieten Broker Free Trade Aktionen an. Så bietet dør DAB Free Trades regelmig an, meist als Aktion fr Neukunden bei Depoterffnung. Ebenso gibt es auch fr Depotwechsel immer wieder Gutschriften von Free Trades. Als Teil von Prmien sind Gratis handler sehr beliebt, så er Brokern som en kunde. Es gibt aber auch spezielle Angebote aus dem Bereich Freetrade: Consorsbank Kunden knmer immer wieder von unterschiedlichen Aktionen profitieren. Så velg det beste tilbudet om handelstransaktionen. Oder aber der Handel bestimmter Wertpapiere kostet fr begrenzte Zeit keine Gebhren. Free Trades fr Vieltrader Eine weitere gebruchliche Form, Depotkunden Free Trades er en av de ledende selskapene i Vieltrader Damit zu belohnen. Wer også eine Broker festegegte Anzahl von Transaktionen kan ofte få rabatt på de ordrevalgene som gjelder for gratis handel. Einige Broker machen dør Anzahl der mglichen Free Trades fra Guthaben des Depotkontos abhngig. Einschrnkungen fr Free Trades Es gibt in der Regel Beschrnkungen in Bezug til de gratis handler. Ein dauerhaftes, uneingeschrnktes Free Trading er fra den Broker ikke endelige, det er en tjeneste som er en tjeneste for Depotservice og Interaktion zum Handelsplatz an. In der Praxis har vi følgende beskrivelse av frihandel, ofte i kombinasjon av miteinander: Begrenzte Stckzahl Nur und Festgelegte Zeitspannen Nur bis oder ab einem bestimmten Ordervolumen Lediglich fr ausgewhlte Wertpapiere nutzbar Glert nur en festgelegten Handelspltzen Auch wenn dies die dem Blick viele Einschrnkungen fr Free Trades sind, sind Angebote und Aktionen mit kostenlos Trades durchaus attraktiv. Jeder Trade der nicht bezahlt werden muss, vergrert letztlich den Ertrag. Gleichzeitig ist man i den wenigsten Fllen verpflichtet, die Free Trades zu nutzen. Wer aber auf die Chance ohne Gebhren zu handeln nicht verzichten mchte, zollte nach Aktionen Ausschau halten. Free Trades positive Depotergnzung Als Trader sollte mann også døerhaft dø Augen offen halten, ob nicht der ein eller andre Free Trade erhltlich ist. Egal ob durch Aktionen eller fester Bestandet av Depot kondens: Mine gratis handler kan du se og holde penger. Welche Onlinebroker gerade Aktionen anbieten ist auch im Depotrechner leicht einzusehen. Så kan du ikke bli fortalt om du vil informere deg, uten at du er interessert. Aktuelle Top-Depots

How To Trade Time Binære Alternativer


En guide til handel binære alternativer i USA Binære alternativer er basert på et enkelt ja eller nei proposisjon: Vil en underliggende eiendel være over en viss pris til en viss tid Traders plasserer handler basert på om de tror svaret er ja eller nei, noe som gjør det er en av de enkleste finansielle eiendelene til å handle. Denne enkelheten har resultert i bred appell blant handelsmenn og nykommere til finansmarkedene. Så enkelt som det kan virke, bør handelsfolk fullt ut forstå hvordan binære alternativer fungerer, hvilke markeder og tidsrammer de kan handle med binære alternativer, fordeler og ulemper ved disse produktene, og hvilke selskaper har lovlig autorisasjon til å tilby binære alternativer til amerikanske innbyggere. Binære alternativer som handles utenfor USA, er vanligvis strukturert annerledes enn binærer som er tilgjengelige på amerikanske børser. Når man vurderer spekulering eller sikring. binære alternativer er et alternativ, men bare hvis næringsdrivende forstår de to potensielle resultatene av disse eksotiske alternativene fullt ut. (For relatert lesing, se: Hva du trenger å vite om binære alternativer utenfor USA) Amerikanske binære alternativer forklart Binære alternativer gir mulighet til å handle markeder med begrenset risiko og begrenset gevinstpotensial, basert på et ja eller nei proposisjon. For eksempel: Vil prisen på gull være over 1200 på 1:30 p. m. i dag Hvis du tror det vil være, kjøper du det binære alternativet. Hvis tanke gull vil være under 1200 på 1:30 p. m. så selger du dette binære alternativet. Prisen på et binært alternativ er alltid mellom 0 og 100, og i likhet med andre finansmarkeder er det et bud - og spørpris. Ovennevnte binære kan handles på 42,50 (bud) og 44,50 (tilbud) klokken 1 Hvis du kjøper det binære alternativet rett så betaler du 44,50, hvis du bestemmer deg for å selge, så selger du på 42,50. La oss anta at du bestemmer deg for å kjøpe på 44,50. Hvis klokken 1:30 p. m. Prisen på gull er over 1250, alternativet ditt utløper og det blir verdt 100. Du tjener en fortjeneste på 100 - 44,50 55,50 (mindre avgifter). Dette kalles å være i pengene. Men hvis prisen på gull er under 1200 på 1:30 p. m. alternativet utløper til 0. Derfor mister du de 44.50 investerte. Dette ringte ut av pengene. Budet og tilbudet svinger til opsjonen utløper. Du kan lukke posisjonen din når som helst før utløpet for å låse fortjeneste eller redusere tap (sammenlignet med at det utløper ut av pengene). Til slutt bestemmer alle alternativer 100 eller 0 100 dersom det binære alternativforslaget er sant, og 0 hvis det viser seg å være feil. Dermed har hvert binært alternativ et totalverdipotensial på 100, og det er et nullsum spill som du gjør noen andre, og hva du mister noen andre, gjør. Hver handelsmann må sette opp hovedstaden for sin side av handelen. I eksemplene ovenfor kjøpte du et alternativ på 44,50, og noen solgte deg det alternativet. Din maksimale risiko er 44,50 hvis opsjonen avgjøres til 0, derfor handler kostnaden deg 44,50. Personen som solgte til deg har en maksimal risiko på 55,50 hvis opsjonen avgjøres på 100 (100 - 44,50 55,50). En forhandler kan kjøpe flere kontrakter, hvis ønskelig. Et annet eksempel: NASDAQ US Tech 100 index gt 3 784 (11 a. m.). Nåværende bud og tilbud er henholdsvis 74,00 og 80,00. Hvis du tror at indeksen vil være over 3,784 kl. 11, kjøper du det binære alternativet på 80 (eller legg et bud til en lavere pris og håper noen selger deg til den prisen). Hvis du tror at indeksen vil være under 3 784 på den tiden, selger du på 74,00 (eller legg et tilbud over denne prisen og håper noen kjøper den fra deg). Du bestemmer deg for å selge klokken 74.00, og tro at indeksen kommer til å falle under 3,784 (kalt streikprisen) innen kl. 11.00. Og hvis du virkelig liker handelen, kan du selge (eller kjøpe) flere kontrakter. Figur 1 viser en handel for å selge fem kontrakter (størrelse) på 74,00. Nadex-plattformen beregner automatisk ditt maksimale tap og gevinst når du lager en bestilling, kalt en billett. Nadex Trade Ticket med maksimal fortjeneste og maksimal tap (figur 1) Maksimalt overskudd på denne billetten er 370 (74 x 5 370), og det maksimale tapet er 130 (100 - 74 26 x 5 130) basert på fem kontrakter og en salg pris på 74,00. (For mer om dette emnet, se Introduksjon til binære alternativer) Hvordan bud og spørgsmålet er bestemt Budet og spørsmålet er bestemt av handelsmenn selv da de vurderer sannsynligheten for at forslaget er sant eller ikke. Enkelt sagt, hvis budet og spørsmålet om et binært alternativ er henholdsvis 85 og 89, antar handelsmenn en meget høy sannsynlighet for at resultatet av det binære alternativet vil være ja, og opsjonen utløper verdt 100. Dersom budet og spørre er nær 50, handlerne er usikre på om binæret utløper ved 0 eller 100 sin jevne odds. Hvis budet og spørsmålet er henholdsvis 10 og 15, indikerer handlende at det er høy sannsynlighet at alternativutfallet vil være nei, og utløper verdt 0. Kjøperne i dette området er villige og tar liten risiko for stor gevinst. Mens de som selger er villige til å ta en liten, men svært sannsynlig fortjeneste for en stor risiko (i forhold til deres gevinst). Hvor å handle binære alternativer Binære alternativer handler på Nadex-utvekslingen. Den første juridiske amerikanske børsen fokuserte på binære alternativer. Nadex tilbyr sin egen nettleserbaserte binære opsjonshandel plattform som handelsmenn kan få tilgang via demo konto eller live konto. Handelsplattformen gir sanntidsdiagrammer sammen med direkte markedsadgang til dagens binære alternativpriser. Binære alternativer er også tilgjengelige via Chicago Board Options Exchange (CBOE). Enhver med en opsjonsgodkjent meglingkonto kan handle CBOE-binære alternativer gjennom sin tradisjonelle handelskonto. Ikke alle meglere gir binær opsjonshandel, men. Hver Nadex-kontrakt handles koster 0,90 for å angi og 0,90 for å avslutte. Avgiften er avkortet til 9, så innkjøp 15 mange vil fortsatt bare koste 9 å gå inn og 9 å gå ut. Hvis du holder handelen til avregning og ferdig i pengene, blir avgiften for å avslutte vurdert til deg ved utløpet. Hvis du holder handelen til oppgjør, men ferdig ut av pengene, blir ingen handelsavgift for å avslutte vurdert. CBOE binære alternativer handles gjennom ulike opsjonsmeglere hver belaste egen provisjonsavgift. Velg ditt binære marked Flere aktivaklasser kan omsettes via binært alternativ. Nadex tilbyr handel i store indekser som Dow 30 (Wall Street 30), SampP 500 (US 500), Nasdaq 100 (US TECH 100) og Russell 2000 (US Smallcap 2000). Globale indekser for Storbritannia (FTSE 100), Tyskland (Tyskland 30) og Japan (Japan 225) er også tilgjengelige. Nadex tilbyr råvare binære alternativer knyttet til prisen på råolje. naturgass, gull, sølv, kobber, mais og soyabønner. Handelsnyheter er også mulig med binære alternativer for hendelsen. Kjøp eller selg alternativer basert på om Federal Reserve vil øke eller redusere priser, eller om arbeidsløse krav og ikke-lønnslister vil komme over eller under konsensusestimater. (For mer om dette emnet, se Eksotiske alternativer: En utflukt fra vanlig handel) CBOE tilbyr to binære alternativer for handel. Et SampP 500 Index-alternativ (BSZ) basert på SampP 500-indeksen, og et volatilitetsindeksalternativ (BVZ) basert på CBOE-volatilitetsindeksen (VIX). Velg tidsramme En forhandler kan velge mellom binære alternativer i Nadex (i de ovennevnte aktivaklassene) som utløper hver time, daglig eller ukentlig. Tidsalternativer gir mulighet for daghandlere. selv i rolige markedsforhold, for å oppnå en etablert avkastning dersom de er korrekte i å velge retning av markedet over den tidsrammen. Daglige opsjoner utløper på slutten av handelsdagen, og er nyttige for daghandlere eller de som ønsker å sikre andre aksjer, forex eller råvarebeholdninger mot de daglige bevegelsene. Ukentlige opsjoner utløper i slutten av handelsugen, og handles derfor av swinghandlere gjennom hele uken, og også av daghandlere som opsjonsalternativene nærmer seg fredag ​​ettermiddag. Hendelsesbaserte kontrakter utløper etter den offisielle pressemeldingen i forbindelse med arrangementet, og derfor tar alle typer handelsmenn posisjoner i god tid før - og helt fram til utløpet. Fordeler og ulemper I motsetning til de faktiske aksjemarkedene eller valutamarkedene hvor prisforskjeller eller slippe kan oppstå, er risikoen for binære alternativer avkortet. Det er ikke mulig å miste mer enn kostnaden for handelen. Bedre enn gjennomsnittlig avkastning er også mulig i svært rolige markeder. Hvis en aksjeindeks eller et forex-par knapt beveger seg, er det vanskelig å tjene, men med et binært alternativ, er utbetalingen kjent. Hvis du kjøper et binært alternativ på 20, vil det enten avgjøre 100 eller 0, noe som gjør deg 80 på 20-investeringen din eller taper deg 20. Dette er en 4: 1 belønning for risikofaktor. en mulighet som ikke er funnet i det faktiske markedet som ligger bak det binære alternativet. På baksiden av dette er at gevinsten din alltid er avkortet. Uansett hvor mye aksje - eller forex-paret beveger seg i din favør, kan det mest binære alternativet være verdt 100. Innkjøp av flere opsjonskontrakter er en måte å potensielt tjene mer fra en forventet prisbevegelse. Siden binære alternativer er verdt maksimalt 100, gjør det dem tilgjengelige for handlende selv med begrenset handelskapital. som tradisjonelle børsdagers handelsgrenser gjelder ikke. Trading kan begynne med et 100 innskudd på Nadex. Binære opsjoner er et derivat basert på en underliggende eiendel, som du ikke eier. Derfor har du ikke rett til stemmerett eller utbytte som du har rett til hvis du eide en faktisk aksje. Binære alternativer er basert på et ja eller nei proposisjon. Din fortjeneste og tapspotensial bestemmes av kjøps - eller salgsprisen, og om opsjonen utløper verdt 100 eller 0. Risiko og belønning er begge dekket, og du kan avslutte en opsjon når som helst før utløpet for å låse fortjeneste eller redusere en tap. Binære alternativer i USA blir handlet via Nadex og CBOE utveksling. Utenlandske selskaper som oppfordrer amerikanske beboere til å handle med sin form for binære alternativer, pleier vanligvis å drive ulovlig virksomhet. Binær opsjonshandel har en lav barriere for oppføring. men bare fordi noe er enkelt betyr det ikke at det er lett å tjene penger med. Det er alltid noen andre på den andre siden av handelen som mener de er riktige og du er feil. Bare handle med kapital du har råd til å miste, og handle en demo-konto for å bli helt komfortabel med hvordan binære alternativer fungerer før handel med ekte kapital. Valg Basics Tutorial I dag inkluderer mange investorer porteføljer investeringer som fond. aksjer og obligasjoner. Men de ulike verdipapirene du har til disposisjon, slutter ikke der. En annen type sikkerhet, kalt et alternativ, presenterer en verden av mulighet til sofistikerte investorer. Kraften til alternativer ligger i deres allsidighet. De gjør det mulig å tilpasse eller justere posisjonen din i henhold til enhver situasjon som oppstår. Alternativer kan være så spekulative eller så konservative som du vil. Dette betyr at du kan gjøre alt fra å beskytte en posisjon fra en nedgang til direkte satsing på bevegelse av et marked eller en indeks. 13 Denne allsidigheten kommer imidlertid ikke uten sine kostnader. Alternativer er komplekse verdipapirer og kan være svært risikabelt. Dette er grunnen til at når du handler, ser du en ansvarsfraskrivelse som følger: 13 Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle. Optiehandel kan være spekulativ i naturen og bære betydelig risiko for tap. Invester bare med risikokapital. 13 Til tross for hva noen forteller deg, handler alternativhandel med risiko, spesielt hvis du ikke vet hva du gjør. På grunn av dette, foreslår mange mennesker at du fjerner alternativer og glemmer deres eksistens. 13 Å være uvitende om enhver form for investering plasserer deg i svak stilling. Kanskje den spekulative naturen av alternativene passer ikke til stilen din. Ikke noe problem - ikke spekulere i alternativer. Men før du bestemmer deg for ikke å investere i alternativer, bør du forstå dem. Ikke å lære hvordan funksjonsfunksjonen er like farlig som å hoppe rett inn: uten å vite om alternativer, ville du ikke bare miste et annet element i investeringsverktøyet ditt, men også miste innsikt i arbeidet til noen av verdens største selskaper. Hvorvidt det er å sikre risikoen for valutatransaksjoner eller å gi medarbeidere eierskap i form av opsjoner, bruker de fleste multinasjonale i dag i dag muligheter i en eller annen form. 13 Denne opplæringen vil introdusere deg til grunnleggende valgmuligheter. Husk at de fleste opsjonshandlere har mange års erfaring, så ikke forvent å være ekspert umiddelbart etter å ha lest denne opplæringen. Hvis du ikke er kjent med hvordan aksjemarkedet fungerer, kan du sjekke ut Stock Basics tutorial. How å handel hver time Forex Binær Options Trading Binær Optimalisering er en mye enklere prosess enn trading konvensjonelle Forex: du velger bare markedet som du vil handle, for eksempel valutaer. Deretter velger du aktiva, for eksempel EURUSD. Til slutt bestemmer du om EURUSD vil ende opp over eller under dagens pris på slutten av timen. Hvis du bestemmer deg over, velger du et alternativ for ringetone. Hvis du bestemmer deg under, velg et Sett binært alternativ. Det er 2 saker der du kan vinne din handel. Du vil være i pengene hvis du velger et CALL binært alternativ og ved utløpet stenger sluttkursen over prisen du kjøpte. Du vil også være i pengene hvis du velger et PUT-binært alternativ og ved utløpet lukkes sluttkursen under prisen du kjøpte. Forex binære alternativer gir flere åpenbare fordeler som tiltrekker seg konvensjonelle Forex-forhandlere. Binære alternativer trenger bare å lukke innenfor den minste brøkdel av en pip over eller under strykprisen, og du vinne umiddelbart opp til 81 profitt på mindre enn 1 time. Til sammenligning vil en konvensjonell Forex-handler med en maksimal innflytelse på 100x plassere en 1000x100-innflytelseshandel måtte få 81 pips for å skape samme fortjeneste. Dette er en fantastisk forskjell. En annen interessant egenskap ved binære alternativer er at utløpet skjer hver time, som europeiske stilalternativer, uten mulighet for å trene før utløpet. Dette kan være svært fordelaktig fordi konvensjonelle Forex-forhandlere er tvunget til å sette et stopp-tap som lett kan rystes ut. Spesielt i tilfelle av en nyhetshendelse hvor volatiliteten er svært høy, kan det være fordelaktig å bruke risikostyringen av det tidsutløste binære alternativet, i stedet for å sette et stopp-tap. Kanskje den mest interessante anvendelsen av binære alternativer til konvensjonelle forexhandlere er som et sikringsverktøy. Konvensjonelle Forex-forhandlere er vant til å ta tap når deres Stop Loss er truffet. I det siste har det blitt vanlig å overføre risikoen fra under kjøpspunktet til over det ved å bruke binære alternativer. Hvis du for eksempel tar en konvensjonell EURUSD lang posisjon kombinert med en StopLoss og samtidig kjøper et Put Binary-alternativ, kan du dekke dine tap eller til og med være lønnsomt dersom din lange posisjon mislykkes. Dette overfører effektivt risikoen fra under Stop Loss til over den. Dette kan være svært fordelaktig hvis du tror at handelen din vil lykkes hvis et rally fortsetter i riktig retning, som det ofte gjelder for samlinger. Klikk her for å se hva våre eksperthandlere og testere har å si om de beste binære opsjonsmeglerne. Når du handler med Binary Options, kan inntektene gå fra 70 til 82, alt avhenger av hvor mye du investerer. Å generere fortjeneste med binær opsjonshandel er ikke en lett oppgave. Å finne den riktige binære opsjonsmegleren er alltid den vanskeligste delen av den utfordrende søken til høy fortjeneste. Digitale (eller binære) alternativer er den raskeste, enkleste og mest effektive måten å konvertere dine økonomiske beslutninger til betydelig fortjeneste. 777 Binær for meg er den mest profesjonelle og objektive plattformen for handel med digitale alternativer på nettet. De har utmerket den binære handel, og gjort det enkelt som 1,2,3. alsimpson desember 2012 Registrering er nødvendig for å sikre brukerens sikkerhet. Logg inn via Facebook for å dele din kommentar med dine venner, eller registrer deg for DailyForex for å sende kommentarer raskt og trygt når du har noe å si. Risikoansvarsforklaring: DailyForex vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade som skyldes avhengighet av informasjonen i denne nettsiden, inkludert markedsnyheter, analyser, handelssignaler og Forex megleromtaler. Dataene på denne nettsiden er ikke nødvendigvis sanntids - eller nøyaktige, og analyser er forfatterens meninger og representerer ikke anbefalinger fra DailyForex eller dets ansatte. Valutahandel på margin innebærer høy risiko, og er ikke egnet for alle investorer. Som et løfteprodukt kan tap overstige innledende innskudd og kapital er i fare. Før du bestemmer deg for å handle Forex eller et annet finansielt instrument, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikoen for appetitten. Vi jobber hardt for å tilby deg verdifull informasjon om alle meglerne som vi vurderer. For å gi deg denne gratis tjenesten mottar vi reklamegebyr fra meglere, inkludert noen av de som er oppført i vår rangering og på denne siden. Mens vi gjør vårt ytterste for å sikre at alle våre data er oppdaterte, oppfordrer vi deg til å verifisere vår informasjon direkte til megleren. Risikoansvarsforklaring: DailyForex vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade som skyldes avhengighet av informasjonen i denne nettsiden, inkludert markedsnyheter, analyser, handelssignaler og Forex megleromtaler. Dataene på denne nettsiden er ikke nødvendigvis sanntids - eller nøyaktige, og analyser er forfatterens meninger og representerer ikke anbefalinger fra DailyForex eller dets ansatte. Valutahandel på margin innebærer høy risiko, og er ikke egnet for alle investorer. Som et løfteprodukt kan tap overstige innledende innskudd og kapital er i fare. Før du bestemmer deg for å handle Forex eller et annet finansielt instrument, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikoen for appetitten. Vi jobber hardt for å tilby deg verdifull informasjon om alle meglerne som vi vurderer. For å gi deg denne gratis tjenesten mottar vi reklamegebyr fra meglere, inkludert noen av de som er oppført i vår rangering og på denne siden. Mens vi gjør vårt ytterste for å sikre at alle våre data er oppdaterte, oppfordrer vi deg til å verifisere vår informasjon direkte til megleren.

Sunday, 26 November 2017

Gjøre Tilvalg Trades Get Rapportert Til Skattemyndighetene


Emne 429 - Traders in Securities (Informasjon for Form 1040 Filers) Dette emnet forklarer om en person som kjøper og selger verdipapirer kvalifiserer som handelsmann i verdipapirer til skattemessig formål og hvordan handelsmenn må rapportere inntekter og utgifter som følge av handelsvirksomheten. Begrepet sikkerhet er definert i Internal Revenue Code § 475 (c) (2). Generelt omfatter begrepet sikkerhet en andel av aksjer, fordelaktige eierinteresser i enkelte partnerskap og tillit, bevis på gjeldsbeløp og visse fiktive hovedkontrakter, samt bevis for interesse for eller et derivatinstrument i noen av disse elementer og visse identifiserte sikringer av disse elementene. Vennligst se avsnitt 475 (c) (2) for en komplett liste over elementer som kvalifiserer som sikkerhet. For bedre å forstå de spesielle regler som gjelder for handelsmenn i verdipapirer, er det nyttig å vurdere betydningen av vilkårene investor, forhandler og næringsdrivende og den forskjellige måten de rapporterer inntektene og utgiftene i forbindelse med deres virksomhet. Investorer kjøper og selger vanligvis verdipapirer og forventer inntekter fra utbytte, renter eller kapitalvurdering. De kjøper og selger disse verdipapirene og holder dem for personlige investeringer de ikke driver handel eller virksomhet. De fleste investorer er enkeltpersoner og holder disse verdipapirene i en betydelig periode. Salg av disse verdipapirene resulterer i gevinster og tap som må rapporteres på Form 1040, Schedule D (PDF), Kapitalgevinst og tap. og på skjema 8949 (PDF), salg og andre disposisjoner av eiendeler. som hensiktsmessig. Investorer er underlagt kapitalforebyggingsbegrensningene beskrevet i avsnitt 1211 (b), i tillegg til § 1091 vaske salgsregler. Investorer kan være i stand til å dra nytte av fradrag for utgifter til å produsere skattepliktig investeringsinntekt. Disse inkluderer utgifter til investeringsrådgivning og rådgivning, juridiske og regnskapsgebyrer og investeringsnyhetsbrev. De rapporterer disse utgiftene på Form 1040, Schedule A (PDF), Produktreduksjoner. som diverse fradrag tillatt i den grad de overstiger 2 av justert bruttoinntekt. De kan også trekke renter betalt for penger for å kjøpe eller bære investeringseiendommer som gir skattepliktig inntekt på Schedule A, men i henhold til § 163 (d) kan fradraget ikke overstige nettoinvesteringsinntektene. Provisjoner og andre kostnader ved overtakelse eller avhendelse av verdipapirer er ikke fradragsberettiget, men må brukes til å beregne gevinst eller tap ved avsetning av verdipapirene. Gjennomgå Emne 703. Basis for eiendeler. for ytterligere informasjon. Investeringsinntektene er ikke gjenstand for selvstendig skatt. For mer informasjon om investorer, se publikasjon 550. Investeringsinntekter og - kostnader. Forhandlere i verdipapirer kan være enkeltpersoner eller forretningsenheter. Forhandlere kjøper, holder og selger verdipapirer til sine kunder i vanlig handel eller virksomhet. Noen ganger vedlikeholder de en beholdning. Forhandlere skiller seg fra investorer og handelsmenn fordi de har kunder og får inntekt fra markedsføringsinstrumenter til salg til kunder. § 475 krever at forhandlere beholder og oppbevarer registre som klart identifiserer verdipapirer som holdes for personlig gevinst i forhold til de som holdes til bruk i sin forretningsvirksomhet. Forhandlere må rapportere gevinster og tap knyttet til disposisjoner av verdipapirer ved å benytte de mark-to-market regler som er omtalt nedenfor. Spesielle regler gjelder hvis du er en aktør i verdipapirer, i forbindelse med kjøp og salg av verdipapirer for egen regning. Loven anser dette for å være en bedrift, selv om en forhandler ikke opprettholder en beholdning og ikke har kunder. For å være engasjert i virksomhet som handelsmann i verdipapirer må du oppfylle alle følgende betingelser: Du må søke å tjene på daglige markedsbevegelser i verdipapirprisene og ikke fra utbytte, renter eller verdsettelse. Din aktivitet må være betydelig og Du må fortsette aktiviteten med kontinuitet og regularitet. Følgende fakta og omstendigheter bør vurderes ved å avgjøre om aktiviteten din er en verdipapirhandel: Typiske holdingsperioder for verdipapirer som er kjøpt og solgt. Frekvensen og dollarbeløpet på handelen din i løpet av året. I hvilken grad du forfaller aktiviteten til å produsere inntekter for et levebrød og hvor mye tid du bruker til aktiviteten. Hvis karakteren av dine handelsaktiviteter ikke kvalifiserer som en bedrift, betraktes du som investor og ikke handelsmann. Det spiller ingen rolle om du kaller deg selv en handelsmann eller en daghandler, du er en investor. En skattyter kan være en handelsmann i enkelte verdipapirer og kan holde andre verdipapirer til investering. De spesielle regler for handelsfolk gjelder ikke for de verdipapirene som holdes for investering. En næringsdrivende må holde detaljerte poster for å skille verdipapirene som holdes for investering fra verdipapirene i handelsvirksomheten. Verdipapirene som holdes for investering må identifiseres som sådan i handelsregisterene den dagen han eller hun kjøper dem (for eksempel ved å holde dem i en egen meglerkonto). Traders rapporterer sine virksomhetsutgifter på Form 1040, Schedule C (PDF), Profit eller tap fra Business (Sole Proprietorship). Schedule A-begrensningene på investeringsrenter, som gjelder for investorer, gjelder ikke for renter betalt eller påløpt i en handelsvirksomhet. Provisjoner og andre kostnader ved overtakelse eller avhendelse av verdipapirer er ikke fradragsberettiget, men må brukes til å beregne gevinst eller tap ved avsetning av verdipapirene. Se Emne 703. Basis for eiendeler. Gevinster og tap ved å selge verdipapirer fra å være en handelsmann arent underlagt egenbeskatning. Mark-to-Market Election Traders kan velge å bruke mark-to-market regler, investorer kan ikke. Hvis en næringsdrivende ikke foretar et gyldig marked-til-markedsvalg i henhold til § 475 (f), må han eller hun behandle gevinster og tap ved salg av verdipapirer som gevinster og tap og rapportere salget på skjema 1040, Schedule D ( PDF), Kapitalgevinst og tap og på skjema 8949 (PDF), Salg og andre disposisjoner av eiendeler. som hensiktsmessig. Ved rapportering på Schedule D, gjelder både begrensningene på tap av kapital og vaske salgsreglene. Men hvis en næringsdrivende foretar et tidsriktig markeds-valg, kan han eller hun behandle gevinster og tap ved salg av verdipapirer som ordinære gevinster og tap (unntatt for verdipapirer holdt for investering - se ovenfor) som må rapporteres på Del II av skjema 4797 (PDF), Salg av forretningseiendom. Hverken begrensningene på kapitalstap eller vaskeavsetningsreglene gjelder for handelsfolk som bruker markeds-til-markedsmetoden. Generelt må en næringsdrivende foreta mark-to-market valg innen forfallsdato (ikke inkludert utvidelser) av selvangivelsen for året før året for hvilket valget blir effektivt. Du kan gjøre valget ved å legge ved en erklæring enten i din inntektsavkastning eller på en forespørsel om forlengelse av tid for å sende inn retur. Erklæringen skal inneholde følgende opplysninger: At du velger valg i henhold til § 475 (f) Det første skatteår for hvilket valget er effektivt, og Den handel eller virksomhet som du velger. Se Form 1040, Schedule D Instruksjoner. Kapitalgevinster og tap. for mer informasjon om hvordan du gjør mark-to-market valg. Det er viktig å legge merke til at det generelt ikke er tillatt å gi valg i sen avsnitt 475 (f). Etter at valget har endret seg til markedsføringsmetoden, må du endre metode for regnskapsføring av verdipapirer under Inntekter Fremgangsmåte 2016-29. I tillegg til å gjøre valget, vil du også bli bedt om å sende inn et skjema 3115 (PDF), Søknad om endring i regnskapsmetode (se Inntektsforskrift 2015-13). Publikasjon 550 beskriver prosedyrene for valg under avsnittet Spesielle regler for handelsmenn i verdipapirer. Ikke-arkivering av skjemaet 3115 nevnt ovenfor vil ikke ugyldiggjøre et rettidig og gyldig valg. Hvis du har gjort et gyldig valg i henhold til § 475 (f), er den eneste måten å slutte å bruke mark-to-market-regnskap for verdipapirer til å sende en automatisk forespørsel om tilbakekalling i Inntektsmetode 2016-29, seksjon 23.02. Under denne inntekterprosedyren, må anmodningen om tilbakekalling innleveres på den opprinnelige forfallsdagen for avkastningen (uten hensyn til utvidelser) for det skattepliktige året som går foran endringsåret. Denne tilbakekallingsvarslingserklæringen må være vedlagt enten den returneringen eller hvis det er aktuelt, til en forespørsel om forlengelse av tid til fil som returnerer. Sentre tilbakekallelser vil vanligvis ikke tillates unntatt i uvanlige og overbevisende omstendigheter. Sidens siste omtale eller oppdatering: 17. februar 2017Somfattende veiledning: IRS-skjema 1099-B Nøyaktig skattemelding: Hvorfor bruker Form 1099-B utilstrekkelig meglere et helt annet sett med regler når man beregner vaskesalg. IRS krever bare meglere å justere for vaskesalg mellom identiske cusips på samme konto. Dette betyr at du er ansvarlig for å gjøre alle andre vaskejusteringer. for eksempel mellom aksjer og opsjoner, og på tvers av alle kontoer - inkludert IRA, etter behov i IRS-publikasjon 550 for skattebetalere. Kortsalg stengt på året kan ikke rapporteres på riktig måte. Meglere er ikke pålagt å anvende konstruktive salgsregel når de rapporterer kortsalg på 1099-B. Meglere bruker vanligvis oppgjørsdatoen når de lukker en kort posisjon. Imidlertid bruker noen meglere handelsdataene når de lukker en kort stilling. Det er rett og slett ingen konsistens i rapportering av kortsalg fra en megler til den neste. Derfor blir noen kortsalg rapportert i 1099 som ikke blir rapportert på skjema 8949, mens annet kortsalg som ikke er oppført på 1099 må rapporteres på skjema 8949. Vask salg på korte valg. Noen meglere rapporterer netto gevinster i stedet for fortjeneste for korte alternativer. Derfor vil 1099 brutto salgsbeløp aldri forene. Alternativer og ETFer kan ha forskjellig skattemessig behandling enn det som ble rapportert i 1099. En ny artikkel i Forbes-magasinet fremhever hvor komplisert skattelovene er når det gjelder alternativer og ETFer, og hvorfor du ikke kan stole på megler 1099-B for riktig Skattebehandling: Skattebehandling kan være vanskelig med alternativer og ETFer. Kostnadsgrunnlaget for verdipapirer som er anskaffet før 2011, kreves ikke på 1099-B. Noen meglere gir denne informasjonen, de fleste gjør det ikke. Vår bloggartikkel med tittelen 1099-B Reconciliation Woes fremhever enda flere problemer med 1099-tallene som begynner med skatteåret 2014. Hvilke eksperter sier om 1099-B-problemer: Vær oppmerksom på hvilke to av de ledende næringsdrivende skattemyndighetene har å si om megling 1099-B rapportering : Robert A. Green, CPA: Kaye Thomas, Skatteadvokat amp Trader Skatteekspert: Hvem er ansvarlig for nøyaktig rapportering av handelsgevinster forsterker tapet IRS har alltid, og fortsetter å legge byrden på nøyaktig skatterapportering til slutt på skattebetaleren, som det fremgår av kravet til meglere om å inkludere en påminnelse til skattebetalere om at de i siste instans er ansvarlige for nøyaktigheten av deres avkastning (Pub 1179 4.3.2). Informasjonsrapporteringsprogrammets rådgivende komité bemerket dette problemet i sin rapport for 2009 til skattemyndighetene om at: Siden det er upraktisk å kreve at finansinstitusjoner er ansvarlige for å spore alle mulige hendelser og valg av skattebetalere som påvirker grunnlaget, bør finansinstitusjoner behandles som passiv repositories av grunnleggende informasjon, i stedet for garantister med hensyn til dens nøyaktighet. (IRS Notice 2009-17). Hva blir rapportert på skjema 1099-B En egen skjema 1099-B leveres av en megler eller byttehandel til IRS og til skattebetaleren (klient). Den faktiske IRS-skjemaet 1099-B er en tredobbelt form som inneholder omtrent 30 forskjellige bokser for rapportering og ser mer ut som en W-2 levert av arbeidsgivere. Imidlertid mottar de fleste forhandlere og investorer ikke deres 1099-B i dette formatet fordi det ville innebære en egen skjema for hver transaksjon. I stedet lar IRS meglere å rapportere 1099-B detaljer i en erstatningssatsning. Ofte vil denne utsagnet også inkludere annen rapportering fra megleren som 1099-INT, 1099-DIV og 1099-OID. Salgsinntekter Generelt rapporterer meglere alle inntekter for salg av aksjer, obligasjoner og varer. De rapporterer også inntektene for regulerte terminskontrakter, valutakontrakter og terminskontrakter samlet sett. Meglere rapporterer ikke salgsmessig fortjeneste for opsjonshandler i skatteåret 2013. I fremtiden vil IRS kreve meglere å rapportere noen opsjonstransaksjoner. Cost Basis Brokers er pålagt å rapportere kostnadsgrunnlaget for dekket verdipapirer. Dekkede verdipapirer fastsettes basert på (1) typen instrument og (2) datoen sikkerheten ble overtatt. Generelt er følgende dekket verdipapirer: Det er unntak som gjelder under visse omstendigheter. Og det er også varierende tolkninger av IRS-krav fra noen meglere. Utforming av 1099-B-erklæringer Aktive handelsmenn mottar vanligvis 1099-B-substituerte utsagn. Formatet og utformingen av erstatningsoppgavene kan variere sterkt avhengig av megleren. I 2012 skisserte IRS noen regler for å gjøre disse uttalelsene mer konsistente og brukervennlige. Fra og med 2012-skatteåret må 1099-B-setningen adskille handler i opptil fem kategorier: Kortsiktige transaksjoner der kostnadsgrunnlag rapporteres til IRS. Kortsiktige transaksjoner der kostnadsgrunnlaget IKKE er rapportert til IRS. Langsiktige transaksjoner der kostnadsgrunnlag rapporteres til IRS. Langsiktige transaksjoner der kostnadsgrunnlaget IKKE er rapportert til IRS. Transaksjoner der kostnadsgrunnlaget IKKE er rapportert til IRS, og holdingsperioden er ukjent. I hver av de segregerte seksjonene må megleren ha total salgspris og kostnadsgrunnlag kjent for handler i den delen. Forstå 1099-B-kolonner og bokser 1099-B-substituertuttalelser rapporterer vanligvis nøkkelinformasjon i kolonner merket for å korrespondere med boksene på 1099-B-skjemaene. For hver transaksjon kan megleren rapportere: Boks 1a - Eiendomsbeskrivelse - denne boksen inneholder også antall aksjer. Denne korte beskrivelsen kan variere sterkt. Noen meglere bruker en full beskrivelse av aksjen, noen bruker ticker symboler, noen inkluderer mengder, noen bruker CUSIP tall, det er bare ingen standarder. Boks 1b - Dato ervervet For kortsalg er dette datoen du kjøpte eiendommen til å levere til megleren eller långiveren for å lukke kortsalg, vanligvis handlingsdatoen for kjøp til dekning. Se vår diskusjon om rapportering av kortsalg på skjema 8949 for flere detaljer. Meglere har lov til å samle handler som er kjøpt på forskjellige datoer, men solgt samme dag. I slike tilfeller kan de forlate denne boksekolonnen tom eller rapportere ulike på erklæringen. Hvis en sikkerhet ikke er dekket (se boks 5 nedenfor), må megleren ikke rapportere datoen for overtakelsen. Boks 1c - Dato solgt eller disponert For kort salg, er dette datoen du leverte eiendommen til megleren eller långiveren for å lukke kortsalg, typisk oppgjørsdatoen for buy-to-cover-handel. Se vår diskusjon om rapportering av kortsalg på skjema 8949 for flere detaljer. Boks 1d - Inntekt - dette er beløpet mottatt fra salget, med fradrag av provisjoner og gebyrer. Meglere har lov til å samle salg som skjedde på samme kalenderdag for samme aksje solgt i en enkelt ordre, selv om salget kan ha blitt utført i forskjellige partier og priser. Denne aggregeringen kan gjøre avstemming med den faktiske handelshistorien svært vanskelig. Du kan velge å varsle megleren om ikke å bruke denne metoden. Hvis inntektene er justert for opsjonspremier, vil dette bli indikert i boks 6. Meklere er ikke pålagt å justere inntekter for opsjonspremier dersom opsjonen ble anskaffet før 2014. Imidlertid er de vanligvis pålagt å gjøre det for opsjoner som er anskaffet etter 2013 . Boks 1e - Kostnad eller annen grunnlag - dette er justert kostnadsgrunnlag, ikke den faktiske kostnadsgrunnlaget som kan rapporteres på din handelshistorie. Hvis en sikkerhet ikke er dekket (se boks 5 nedenfor), må megleren ikke rapportere kostnadene eller andre grunnlag. Hvis oppkjøpet forårsaket et vaskealg som ble rapportert på 1099-B, vil megleren justere kostnadsgrunnlaget med dette beløpet. Det er imidlertid ingen type indikasjon på 1099-B dersom kostnadsgrunnlaget er justert ved et vaskealg og tilsvarende antall aksjer eller beløp. Dette gjør verifisering av kostnadsgrunnlag nesten umulig. Mekler er pålagt å tegne opsjonspremier ved å bestemme grunnlaget for aksjer ervervet ved å utnytte opsjon dersom opsjonen ble anskaffet i 2014 eller senere. Dersom opsjonen ble anskaffet før 2014, kan megleren velge å tegne opsjonspremier etter eget skjønn. Meglere har lov til å samle kostnadsgrunnlag for aksjer kjøpt på samme kalenderdag for samme aksje i en enkelt ordre, selv om handelen kan ha blitt utført i forskjellige partier og priser. Denne aggregeringen kan gjøre avstemming med den faktiske handelshistorien svært vanskelig. Du kan velge å varsle megleren om ikke å bruke denne metoden. Boks 1f - kode, hvis noen - her megleren rapporterer den tilsvarende koden. For eksempel: W for vaskesalg, C for samleobjekter, og D for markedsrabatt. Boks 1g - Justeringer - Vaskesalg og markedsrabattjusteringer er rapportert her. Vaskesalgstap utelukket - meglere er kun pålagt å foreta begrensede vaskesalgsjusteringer, se vår diskusjon om ulike vaskeavregningsregler i vår Definitive Guide to Wash Sales. Hvis en sikkerhet ikke er dekket (se boks 5 nedenfor), er megleren ikke pålagt å justere eller rapportere vaskesalg. Boks 2 - Type gevinster eller tap (kortsiktige eller langsiktige), bestemt av holdingsperioden for aksjene eller kontraktene. IRS krever at erstatningsoppgavelsesdata skal segregeres i henhold til holdingsperioden. Boks 3 - Sjekk om Basis rapportert til IRS - megleren vil indikere dette dersom kostnadsgrunnlaget blir rapportert til IRS uavhengig av boks 5. Boks 4 - Federal inntektsavgift opprettholdt - backup avholding er rapportert her. Boks 5 - Sjekk om en ikke-sikret sikkerhet Hvis en sikkerhet er dekket, må megleren rapportere basis til IRS. Hvis en sikkerhet ikke er dekket, er de ikke pålagt å rapportere basis til IRS, men kan velge å gjøre det (i så fall vil de sjekke boks 3). Dekket mot ikke-dekket status gjelder krav til kostnadsbasert rapportering og vil påvirke skattebetalers form 8949-rapportering. Se vår forklaring om dekket verdipapirer og Form 8949 kategorier for å forstå hvordan handler er klassifisert. Meglere som gir erstatningssannonser er pålagt å segregere 1099-B-dataene basert på om kostnadsgrunnlaget er rapportert eller ikke. Boks 6 - Mekleren vil indikere om inntektene er brutto eller netto. Dette kan være forvirrende, basert på instruksjonene: Bruttoprovenu er justert for provisjoner og gebyrer knyttet til salget. Netto inntekt indikerer at beløpet også er justert for opsjonspremier. Andre mindre vanlige 1099-B-boksekolonner er: Boks 7 - Sjekk om tap ikke er tillatt Basert på beløp i boks 1d - Denne boksen har å gjøre med oppkjøp av kontroll eller vesentlig endring i kapitalstruktur. Se 1099-B instruksjonene for mer informasjon. Bokser 8 til 11 - disse boksene brukes til å rapportere Avsnitt 1256 kontrakter. Denne informasjonen blir vanligvis rapportert i en egen del av 1099-B-setningen fra meglere. Boks 13 - Beløp mottatt av et medlem eller en kunde av byttehandel. Bokser 14 - 16 - brukes når statlige skatter holdes Tilleggsrapportering gitt på 1099-B-erstatningerklæringer Meglere kan gi ytterligere opplysninger sammen med 1099-B-erstatningssagnene, hvorav noen ikke rapporteres til IRS. For eksempel: mange meglere vil gi oppvekst og kostnadsgrunnlag for opsjonshandel, som ikke rapporteres på 1099-B eller leveres til IRS. Noen meglere inkluderer også realisert gevinstløsling, enten separat eller i forbindelse med 1099-B rapporterte detaljer. Denne tilleggsrapporteringen kan være nyttig for aktive handelsfolk, men bør ikke forveksles med informasjonen som faktisk er rapportert til IRS. Slik bruker du 1099-B-rapportering Ideelt ville skattebetalere kunne ta med 1099-B-melding fra megler og bruke informasjonen til å lage deres Forms 8949 og Schedule D. Faktisk var dette kongressens ide når de bestod kostnadsbasert rapporteringslovgivning. Dessverre er nåværende 1099-B rapportering og forskrifter voldelig utilstrekkelig. Faktisk har vi publisert en 25-siders spesialrapport med titlen The 1099-B Problem. Vår spesialrapport forklarer hvorfor aktive forhandlere ikke kan bruke 1099-B for å fullføre skjema 8949 de viktigste årsakene: 1099-B rapporterer begrensede vaskesalgsjusteringer ved hjelp av forskjellige krav enn for skattytere. Det er mange dokumenterte feil, inkonsekvenser og uregelmessigheter i 1099-B rapportering fra meglere. 1099-B rapporteringen kan vanligvis ikke verifiseres for nøyaktighet - et viktig prinsipp i regnskap. Avstemning 1099-B TradeLog-programvare inneholder en prosess for å forene importert handelshistorie med 1099-B bruttoprovenu. Avstemming av inntektene gjør det mulig for skattytere å verifisere at deres handelshistorie er fullført, noe som resulterer i nøyaktig Form 8949-rapportering. De fleste aktive forhandlere er i stand til å verifisere og avstemme, i hvert fall samlet sett, går salget på 1099-B. Avstemning av kostnadsgrunnlag rapportert på 1099-B med faktisk handelshistorikk kan i mange tilfeller umulig være. Som forklart i vår spesielle rapport, The 1099-B Problem. Informasjonen som ble rapportert på 1099-B mangler detaljene som trengs for å forene linje for linje med handelshistorierapporter eller månedlige utsagn. Hvis en skattyter ikke kan forene 1099-B kostnadsbasis med sin faktiske handelshistorie, kan de ikke stole på den kostnadsgrunnlaget for å generere nøyaktige Form 8949-rapporter. Av denne grunn bruker tusenvis av aktive forhandlere, samt ledende skattemessige CPAer, den faktiske handelshistorikken for å generere sin skatterapportering med TradeLog-programvare. Vokt dere for populære skatteprogramvareprogrammer som stole utelukkende på megler 1099-B-rapporter Noen populære skattprogrammer hevder å gi muligheten til å importere meglerne 1099-B-data for å generere Forms 8949 og Schedule D. Det er noen få fakta aktive handelsfolk bør være oppmerksom på, og spørsmål som resulterer: Det er ingen IRS-standard for å levere 1099-B-data i et digitalt format. Siden meglere ikke er pålagt å rapportere all prisbasert informasjon på 1099-B, hvordan genererer disse skatteprogrammene fullstendig skatterapportering. Brokers er kun pålagt å foreta begrensede vaskesalgsjusteringer på 1099-B, basert på forskjellige regler enn de som gjelder for skattebetalere . Hvordan identifiserer disse skatteprogrammene og justerer ekstra vaskesalg som kreves av IRS. Mest populære skattprogrammene ble utviklet for gjennomsnittlige amerikanere - ikke aktive forhandlere. Aktive forhandlere håndterer noen av de mest komplekse IRS rapporteringskravene og må derfor bruke programvare utviklet spesielt for dem. Hvorfor Active Traders Bruk TradeLog TradeLog er programvare utviklet spesielt for å produsere nøyaktig skatterapportering for aktive forhandlere. TradeLog bruker utprøvde metoder for å generere Form 8949-rapporter som forenes med megler-gitt 1099-B. Lær mer om hvorfor aktive handelsfolk bruker TradeLog. I over 10 år har TradeLog-programvare generert nøyaktig handelsrapportering for Schedule D. TradeLog importerer faktisk handelshistorie fra nettbaserte meglere, og matcher og justerer handler i henhold til IRS-regler for gevinst og tap og vaske salg - ved hjelp av regler for skattebetalere. TradeLog inkluderer en prosess for å forene importert handelshistorie med 1099-B brutto fortjeneste for å verifisere handelshistorie og produsere nøyaktig Form 8949 rapportering. TradeLog Software bruker utprøvde metoder for å generere nøyaktig handelsrapportering. Vennligst merk: Denne informasjonen er kun gitt som en generell veiledning og skal ikke tas som offisielle IRS instruksjoner. Cogenta Computing, Inc. gjør ikke investeringsanbefalinger eller gir økonomisk, skatt eller juridisk rådgivning. Du er eneansvarlig for dine investerings - og skatterapporteringsavgjørelser. Ta kontakt med skatteadviseren eller regnskapsføreren for å diskutere din spesielle situasjon. Er opsjonshandel rapportert til IRS Hvis du handler i opsjoner - verdipapirer som tilbyr muligheten til å kjøpe eller selge en aksje til en bestemt pris - kan du bli overrasket når det kommer til skattesesongen. Innkjøp og salg av opsjoner blir ikke rapportert på dine 1099 skjemaer sammen med andre investeringsinntekter. Dette betyr imidlertid ikke at du ikke må rapportere inntekt opptjent gjennom slike handler på din årlige selvangivelse. Rapportering Gevinster fra opsjonshandler Hvis du kjøper et opsjon og selger det på et senere tidspunkt for et overskudd, har du innsett en gevinst. Denne gevinsten er skattepliktig på enten langsiktig (gunstigere) eller kortsiktig rente, avhengig av hvor lenge du holdt opsjonen før du solgte den. Valg som holdes i mer enn ett år betraktes som langsiktig, noe mindre er kortsiktig. Hvis du mister penger på transaksjonen, har du et kapitalstap, og du kan bruke dette til å kompensere for gevinstene dine for året. Begge transaksjonene er rapportert på Schedule D i 1040-skjemaet. Merk at hvis du praktiserer quotstraddling, quot eller bruker like og motsatte alternativstillinger for å begrense risikoen for tap, endres skattereglene betydelig. IRS anbefaler at folk som bruker straddles, ser en profesjonell skatteforhandler for å vurdere skattemessige konsekvenser av denne praksisen. Utløpt og utført alternativer Hvis du tillater et alternativ å utløpe, er verdien av premien du betalte for å skaffe opsjonen, gått tapt. Du kan rapportere dette tapet på skjema D i 1040-skjemaet ditt, og bruk det til å kompensere for gevinstene dine for året. Hvis du utfører et alternativ, blir premieverdien lagt til kostnadsgrunnlaget for den kjøpte aksjen. Dette reduserer mengden av gevinst du mottar når du selger alternativet i fremtiden. Du trenger ikke å rapportere kjøpet eller utøvelsen av et alternativ - alle skatteforpliktelser er knyttet til gevinsten ved salgstidspunktet. Skrivealternativ Hvis du skriver putter eller samtaler, er premien du mottar fra opsjonskjøperen kun rapporterbar når opsjonen er utøvd, er stengt eller utløper. Hvis opsjonen utføres, legges premien til kostnaden ved å kjøpe eller selge aksjen og regnskapsføres i en eventuell gevinst eller tap. Hvis opsjonen er stengt eller utløper, regnes premien som din kortsiktige gevinst på den tiden, uansett hvor lenge opsjonen var åpen. Andre hensyn Hvis du bytter handel ofte nok til å bli ansett som en handelsmann etter IRS-standarder, blir gevinster og tap relatert til opsjonstransaksjoner forretningsmessige inntekter og utgifter, og skattes forskjellig. Se en regnskapsfører dersom du foretar kortfristede handler (av hvilken som helst type) flere ganger i uken, eller hvis du kvalifiserer som en mønsterdagshandler i henhold til FINRAs forskrifter. Uansett om du er en daghandler, må du betale beregnede inntektsskatter eller øke lønnsoppholdet ditt i løpet av året hvis handelsaktiviteten din gir mer enn 1000 i inntektsskatt.

Kjøre Opplæring Plan Mal Excel


Kjører treningsplaner og treningsveiledning Også andre nyttige kjøreressurser kalkulatorer for raske tidsprognose treningstrinn VO2Max kalkulator Beregningsark for intervall sessioner og pacing Hvis du ønsker å komme i form, kan vi tilby hjelp med å løpe for å gå ned i vekt Hva kommer først Løpet, trening, planlegging eller prestasjon Det kan være noen av dem, men uten planlegging, kan trening og løping ta deg med overalt. En plan vil gi deg fokus, motivasjon og et veldig klart mål. Det handler ikke bare om planleggingen fordi selv før du planlegger, må du vite hvor du er nå. og deretter hvor du vil være. Dette kan være like enkelt som å skifte fra en ikke-løper eller en nybegynner til noen som kan kjøre en 5k eller kanskje en maraton. Eller kanskje, du har gjort det, du vil bli bedre, du vil forbedre, kjøre en raskere 10k, eller kjøre en halv maraton uten å bremse ned i de siste 3 miles. Her på Running Training Plan tar vi sikte på å hjelpe deg med å definere hva du vil ha fra din løping, og deretter hjelpe deg med å komme deg dit. Det handler om å kjøre i den virkelige verden, din egen virkelige verden fordi alle er forskjellige. Hvis du har personlig trening og tilgang til de beste løpende rådene, vil du kjøre bedre, raskere, lengre, mer sunt og kanskje viktigst av alt mer hyggelig. Bruk hypnose for å forbedre løpene dine Klikk for å laste ned nå Søk etter mer løpende info Kjører for å gå ned i vekt Gjør det på den riktige måten Abonner på RSS-overskrift oppdateringer fra FeedburnerRunning: Treningslogg og analyse Angi mål og holde styr på fremdriften hjelper deg virkelig å motivere deg når opplæring. Dette regnearket gir et brukervennlig og informativt 1-sidig kjørende logg og analytisk verktøy. Skriv inn detaljer per løp - Beskrivelse Dato Mål Avstand og Tid Faktisk Avstand og Tid Instrumentet vil da - Beregn Pace og Speed ​​Flagg der målene er oppnådd eller mislyktes Beregn projiserte sluttider for en rekke raseavstander Analysen er også beregnet for totalt alle løpene er angitt, for de fem siste løpene, og totalt måned for måned. Vennligst se instruksjonsvideoen nederst på siden for en demonstrasjon av funksjonene og funksjonaliteten til dette verktøyet. Skjermbilder For å sette pris på dem fullt ut, anbefaler vi at du ser på skjermbildene i fullskjermmodus. Kontakt oss Social BookmarkingRunning Log Denne Excel 97-malen er noe jeg kom opp med for å logge min egen løping. Jeg mottok den originale malen fra Dead Runner Alan Rube. Etter å ha jobbet hardt for å lære litt om Excel, begynte jeg å justere regnearket for å møte mine egne behov. Du er velkommen til å bruke dette regnearket og endre slik du vil. Hvis du finner det nyttig, gi meg beskjed. Hvis du har forslag, gi meg beskjed. Fremfor alt er dette et verktøy som jeg bruker, så med mindre jeg tror jeg får en god bruk av ideen selv, sannsynligvis ikke jeg inkorporere det. På den annen side vet du aldri. Logging: Den faktiske dataregistreringen er veldig enkel. Bare skriv inn datoen for kjøringen din, avstanden i enten miles eller km, din tid, din gjennomsnittlige hjertefrekvens hvis kjent, hvilket par sko du hadde, kjør type og eventuelle kommentarer på sporet du ønsker å lage. Det er også et sted å registrere din daglige vekt så vel som et valgfritt diagram for å spore menstruasjonssykluser for kvinnene. Beregninger: Fra den ovennevnte informasjonen vil løpeloggen beregne Pacemile Pacekm Maks hjertefrekvens ved hjelp av Karvonen formel Uke til dato, Måned til dato, År til dato, Livstid, 7 dag og 30 dagers kjørelengde. Total miles på opptil 5 par sko (sko kan endres ut når du erstatter dem) Tabelloppføring Antall miles hver måned, høyeste ukentlig, høyeste månedlige, gjennomsnittlige ukentlig, gjennomsnittlig månedlig og forskjellen i totale mil fra målet ditt kjørelengde. Og hvis du vil, vil det beregne det meste av det som er nevnt i km i stedet for miles. Loggen vil grave vekten din og beregne en trendvekt og BMI. Andre ting som jeg tenker på dem. Opplæringsplan: Malen har et bord hvor du kan planlegge treningen din. Skriv inn antall miles du planlegger å kjøre hver dag. Det vil gi de totale milene som er planlagt for uken, og deretter ta opp på samme bord de faktiske milene går i løpet av uken. Uker som er 25 over eller under den planlagte kjørelengde er uthevet. Grafer: Loggen vil også opprette flere grafer som representerer Ukentlige kjørelengde Månedlig kjørelengde Kjører 7 dager med 14 dagers glidende gjennomsnitt. Kjører 30 dagers totaler med 30 dagers glidende gjennomsnitt. Ulike grafer som viser avstander som kjører av kjøretype Fremgang i Kjører rundt om i verden og til månen Vektgrafer og kanskje andre Ive glemt Race Record: Angi din raseavstand og tid i løpeposten, og det vil beregne tempoet ditt, så vel som markere dine PR for en gitt raseavstand. Det vil også rangere ytelsen din ved hjelp av to forskjellige skalaer. Kalkulator: Det er en side av kalkulatorer som du kan bruke til å beregne tempo, avstand og annen tid basert på de to andre variablene. Det finnes også en hjertefrekvens kalkulator som enten gir mål HR eller MHR ved hjelp av Karvonen-formelen. I tillegg er det en eksperimentell kalkulator som forsøker å forutse tempoet på en høyde basert på tempo på en flate. Det virker egentlig ikke enda. Skjermbilder: Disse skjermbildene er fra loggen, de burde gi deg en ide om hvordan loggen ser ut. Last ned kjørende loggmal: Husk at dette bare er en mal for Microsoft Excel 97. Det kommer ikke til å gjøre deg noe bra med mindre du kjører Excel 97 eller senere. Malen er plassert i et selvutpakkende arkiv sammen med en readme. txt-fil. Last ned arkivet i en katalog av ditt valg, og kjør det. Malen runlog. xls og readme filen vil bli hentet inn i hvilken som helst katalog du ønsker. Jeg foreslår at du bruker katalogen som Excel ser etter egne dokumenter (oftest er dette din Dokumenter-katalog). Les Readme-filen for mer informasjon om hvordan du begynner å begynne å bruke malen. Det er egentlig ganske enkelt. Ive låst cellene som inneholder beregningene, slik at du ikke ved et uhell kan rote det opp. For de som er interessert, er passordet for å låse opp regnearkene døde. Ikke-Windows-brukere: For de av dere som bruker en annen plattform enn Windows, her er bare selve regnearkfilen, logrun. xls. og readme. txt .17 Eksempler på treningsplanmaler til gratis nedlasting Formål med treningsplanmal En opplæringsplanmal gir et sprangbord for en trener for å skape en strukturert treningsplan. Dette bidrar til å forbedre opplevelsen av hele treningsøkten, både for trener og trainees. Gratis prøver av treningsplanmaler er tilgjengelig for nedlasting fra Internett. De er laget enten i Microsoft Word eller Microsoft Excel format og kan skrives ut for forretningsplaner. Premium treningsplanmaler med et større antall detaljer kan også fås for en pris. Programvareopplæringsplan er tilgjengelig under Hvem bruker treningsplanmaler Treningsplanmaler kan brukes av trenere innen trening, prosjektopplæring, spesifikk programopplæring, eller yrkesopplæring. Komponenter i en treningsplanmal De viktige elementene som en opplæringsplanmal omfatter: Opplæringsmål Opprettelse av elementer i timeplanen Valg av tid for øktene Opptaksforpliktelser Organiser aktiviteter ved hjelp av en kalender Inkluder navnene på kursene Velg plasseringen av Treningsøktene Bruk og Formål Formålet med opplæringsplan er å skille mellom læringsmålene som sammen vil oppnå de generelle målene i forhold til evalueringsperioden. Man kan også skille læringsøvelsene eller strategiene man må føre til å oppnå sine læringsmål og generelle forberede mål. Slik skriver du Vurder treningsbehovet Identifiser læringsbehovet til den involverte personen Utvikling av læringsmål Utforming av treningsmateriell Utvikling av nødvendige materialer Evaluer treningsbehov Hvis du har noen DMCA-problemer på dette innlegget, vennligst kontakt oss

Saturday, 25 November 2017

Online Handelsbedrifter In Australia


Best Online Stock Trading Sites Ikke i USA Mange bedrifter er tilgjengelige for personer som bor i utlandet, men noen gjør. OptionsHouse tilbyr tjenester til Kina, Tyskland, Hong Kong, India, Singapore, Taiwan og Storbritannia. OptionsXpress skiller folk opp fra Australia og Singapore. Questtrade er et populært alternativ for kanadiske borgere som ønsker å investere i amerikanske markeder. Denne anmeldelsen er ikke for daghandlere eller high rollers som ville kunne ta et 10.000 minimum i stride. Snakket med folkene som begynte med en ydmyk sum og de samme smarts som millioner av andre som handler på nettet. Vi begynte med en liste over 37 aksjeselskapssider som for øyeblikket opererer og er tilgjengelige for amerikanske markeder og målt hvordan de stablet seg på alt fra klasser til kalkulatorer til blogger. Vi stakk også rundt deres nettbaserte rykte (hva var andre folk sier) og konsultert med økonomiske eksperter på hva som virkelig gjaldt for nye handelsmenn. En ting å merke seg: Selv om kostnaden av provisjonene beløpet et nettsted belaster når du foretar en handel som inngår i våre valg, ledet det oss ikke til beslutningen. Med de laveste provisjonene, endte vi ofte med å ofre flere av lærings - og tjenestevilkårene, som er greit hvis du vet hva du gjør (og gjør mye av det), men ikke så bra hvis du bare starter. Hvis du ikke handler hele tiden, bør en 5 eller enda 9 aksjeselskap ikke drepe drømmene dine om pensjon. Vi så etter en rimelig minimumsinvestering. Vi kjenner ikke til mange nye investorer med en Nissans verdt i kontanter som ligger rundt, så vi hoppet over et nettsted som krevde at du skulle ha mer enn 2500 for å komme i gang, om mengden av en anstendig avkastning eller årlig bonus. Dette betydde at vi måtte kutte noen av de store guttene her, som Interactive Brokers, et nettsted for aktive handelsmenn som har fått en 4-stjerners rating ut av 5 fra Barrons de siste seks årene. Det krever en 10 000 minimumsinvestering (eller, interessant, 3000 hvis du er under 25 år). Vi har også forlatt TradeStation, som har et rykte for å være en av de beste for aktive, sofistikerte handelsmenn, men krever minimum 5.000 for å komme inn. Hvis du starter med bare noen få dollar, hadde tre av våre toppvalg ikke noe minimum til investere: TD Ameritrade. Merrill Edge. og TradeKing. Contenders kuttet: 7 Vi var ned til åtte finalister. Vi spilte i den økonomiske sandkassen på nettsteder du har sikkert hørt om: Scottrade, TD Ameritrade, Fidelity, Merrill Edge, optionsXpress, ETRADE, TradeKing og Charles Schwab. Vår plan var å ta de resterende åtte nettstedene og gjøre falske handler ved hjelp av demo kontoer. Vårt startscenario: En ny investor med om lag 2500 fra en avkastning klar til å komme inn i investeringsspillet. Først ønsket vi å gjøre en rask handel. Vi hadde lest at LinkedIn var et varmt lager, så vi ville definitivt sette ned ca 1000 der. Dette ville være den første testen: Hvor enkelt er det å bare kjøpe en aksje du vet at du vil Ønsker å kjøpe 1000 i LinkedIn tar mer enn å klikke på en knapp. Du må kjøpe aksjer, som selges i aksjekurser (i motsetning til 1 trinn) for å få antall aksjer du vil, må du dele det beløpet du er villig til å investere etter pris. For å komme i gang med å utføre handelen, er det ganske lignende på alle sider: Når du klikker på Trade, tar du til et bestillingsvindu for å angi hvilket lager du vil handle og hvor mange aksjer du vil kjøpe. Du kan ikke bare legge inn aksjeneavnet, enten du trenger symbolet i stedet, så vi verdsatt da det var en lenke til et symbol-oppslagsverktøy. Vi likte også når det var en kalkulator på tidspunktet for testingen, LinkedIns lager var på rundt 135, og det tok litt rask matte å finne ut hvor mange aksjer utgjorde 1000. (Peker på Merrill Edge for å ha både symboloppslaget og en glatt kalkulator innebygd i bestillingsvinduet.) Da ønsket vi å undersøke og oppdage nye investeringer. For de resterende 1500 visste vi at vi ønsket en trygg investering for å diversifisere og minimere risikoen. Klassisk rådgivning (tenk: fra morfaren din) er å gå med AAA-klassifiserte obligasjoner. Dette var den andre testen: Hvor lett vil det være å undersøke og finne en sikker binding basert på hver nettside filtre og forslag Hvis det gjorde det enkelt å finne obligasjoner, er det sjansen for at du kan finne noen slags investeringer du ser for i fremtiden. Her var TD Ameritrade standout: Dens Bond Wizard guidet oss gjennom all forskning med fløyel tau og gjorde det smertefritt å kjøpe. Og vi ønsket å gå til aksjehandelskole. Nesten hvert nettsted har en seksjon med tittelen Utdanning eller veiledning og råd, men når du klikket på dem, ble forskjellene tydelige. Noen nettsteder ga oss rullegardinmenyer med artikler om ulike emner, mens andre fikk oss glade med å lære baner, kreative videoer og filtreringsalternativer. Vi ønsket også å dykke inn i hver enkelt ressurs, inkludert kalkulatorer, kurs og varsler for å se hvilket firma som imponerte oss mest. La oss påpeke nå: Alle åtte av nettstedene vi utforsket er absolutt verdig av pengene dine. De har førsteklasses pedagogiske materialer, verktøy og støtte, og de jobber også alle. Våre valg er basert på våre erfaringer, men uansett hvilken du velger, vil du være i gode hender. Våre plukker for de beste Online Stock Trading-nettstedene Fidelity Clean design vi elsker å se på, i tillegg til skolegang for å komme oss i gang og plattformer for å hjelpe oss med å vokse. Hvis du er en ny investor med minst 2500, er Fidelity det beste stedet å få deg i spillet og for å holde deg der lenge. Fra 2013 hadde Fidelity et forferdelig rykte for å være vanskelig å bruke, og det tok tydeligvis tilbakemeldingen seriøst i 2015, Fidelity oppfrisket alt fra teknologi til infrastruktur til design. Vi har funnet ut at den oppdaterte siden gir en perfekt balanse, og gir oss nok informasjon til å forstå det større bildet uten å overvelde oss med data. Fra da vi først loggte, scoret det poeng på design. Boom: Det er kontosaldoen din, i store tall øverst til venstre. Det er spørsmålet vi alle vil vite mest, riktig: Hvor mye penger har jeg også, vises front-and-center er dagene gevinster eller tap. Innenfor denne sammendragssiden kan du minimere og utvide moduler, for eksempel balansehistorikk, ressursfordeling og markedsgrafer. Når vi logget ut og logget inn igjen, hadde det husket våre preferanser. I sammendraget Guidede porteføljer viser Fidelity deg et lettforståelig ringdiagram over ressursallokering, slik at du kan sørge for at du er diversifisert. Enda bedre markerer områdene med symboler: Et oransje, trekantet forsiktighetsskilt tilsier at du betaler nærmere oppmerksomhet En gul lyspære forteller deg at det har en ide for deg å undersøke, og en grønn sirkel med et merke betyr at du er på sporet. For brukere som trenger veiledning for å vite hvor de kanskje må justere, er dette en velkommen hjelp. Fidelity har tenkt på ting du ikke engang visste at du ønsket. Nyhetsbrevet Om investeringen inneholder artikler som er filtrert til midler du har kjøpt, slik at du kan holde øye med nyheter som kan påvirke verdien av selskaper du investerte i, vi så ikke så lett tilgjengelig andre steder. Den gir deg en online notatbok der du kan organisere ideer for å komme tilbake til. På en eller annen måte klarte Fidelity å legge inn alle disse tilleggene uten å knytte nettstedet. Planleggings - og veiledningssenteret, som selskapet også gjennomgått i 2015, gir hundrevis av artikler, webcasts og kurs du kan filtrere etter media, emne og erfaringsnivå, noe som gjør det enkelt å finne det du trenger å lære riktig når du trenger å Lær det. Vi snakket med Rob Beauregard, direktør for PR på Fidelity, som forklarte: P038G-senteret integrerer både pensjonsplanlegging og investeringsveiledning i en ressurs for å hjelpe investorer til å utvikle en plan, spore fremgang over tid, og enkelt vurdere hva som skjer hvis scenarier. Dette utdanningsforumet er ikke det mest innovative vi fant TD Ameritrade står der ute, men det er ekstremt robust, godt gjennomtenkt og smart utført. Saken Fidelity virkelig gjør det beste er forskning. Barrons ga det en 4.9 av 5 for Research Amenities og en 4.8 for Porteføljeanalyse og - rapporter, og vi kan få tilbake disse scoreene. Rapportene var det beste vi fant, med informasjon fra 19 firmaer, samt filtre for å finne det beste forskningsfirmaet for deg basert på dine preferanser. Hvert forskningsfirma er også vurdert for nøyaktighet, slik at du kan stole på at informasjonen du får, er verdifull. For å få en følelse av sosial følelse, syntetiserer Fidelity selv innlegg fra sosiale medier og scorer dem fra minus 4,25 til 4,25, slik at du kan få mer enn bare meningen med den ene fyren du følger på Twitter. Ikke sikker på hvordan du får hodet ditt pakket rundt hver rapport. Fidelity-embedsmuligheter kobler tilbake til sitt læringssenter, som bryter alt ned i artikler og videoer av erfaringsnivå. Fidelitys ActiveTraderPro-plattform er designet for avanserte forhandlere, og mens vi ikke brukte mye tid på å teste den, har den imponerende funksjoner som kan sammenlignes med TD Ameritrades bedre kjente thinkorswim-plattform. Hvis du er ute etter å holde fast med det samme selskapet som du vokser ferdighetene dine og potensielt blir mer aktiv, kan Fidelity definitivt ta imot men pass opp du må gjøre minst 36 handler per år for å få tilgang til ActiveTraderPro, og du vil ikke ha tilgang til futures (Fidelity tilbyr ikke det produktet). Til sammenligning lar TD Ameritrade noen bruke thinkerswim, selv om dens kapasiteter langt overstiger hva de fleste begynnelseshandlere noensinne vil bruke, og gir opp handel i internasjonale markeder, som Fidelity tilbyr, for futures. Hvis du har store planer for å bli en daghandler som dabbles i futures, foreslår vi at du hopper over Fidelity og går over til TD Ameritrade. Ved 2.500 er Fidelity knyttet til Scottrade for den høyeste minimumsbalansen av våre siste åtte utfordrere, ikke en stor avtale siden 2.500 er ikke en stor mengde, men det skiller seg ut i forhold til TD Ameritrades 0 og ETRADEs 500 minimums. Og mens nettstedet er tilpassbart, er det ikke i den grad vi så med ETRADE. Det du får, er mye hjelp: På toppen av sine fantastiske ressurser har Fidelity mer enn 190 kontorer over hele USA, samt kundeservice representanter klar til å hjelpe 247, en funksjon vi elsket, og en som TradeKing, Scottrade , og optionsXpress mangler. Med en aksjehandelskommisjon på 7,95, er Fidelity gjennomsnittlig på bekostning av våre konkurrenter. (Av våre finalister var den billigste kommisjonen for aksjehandel 4,95 med TradeKing, og den høyeste var 9,99 for både ETRADE og TD Ameritrade.) Men når det gjelder Fidelity, er støtten du får underveis, vel verdt å betale litt mer . Best å vokse med: TD Ameritrade TD Ameritrade Det gjør læring å handle morsomt, og har så mange plattformer at vekstpotensialet ditt er ubegrenset. TD Ameritrade var hals og hals med Fidelity hele veien, og på noen få måter imponerte oss enda mer. Case in point: Dens utdanning ressurser, som TD Ameritrade hovedsakelig ble til spill, noe studier har vist gjør det mer sannsynlig at du faktisk forblir engasjert og lærer mer. Læringssenteret inneholder 100 videoer, ni kurs og vanlige nettsider med nivåer og alternativer som passer for hver bruker, fra Rookie Essentials til Guru Essentials. Nylig oppdatert de siste to årene, dette mer enn doblet mengden videoer som selskapet tidligere hadde. Kursene er korte, animerte videoer med god produksjonskvalitet og den beste stilen vi har sett. Mens andre nettsteder har videoer som hovedsakelig ser ut som PowerPoint-presentasjoner av snakkende hoder, er TD Ameritrades-leksjonene tegneserieaktige og morsomme uten å være cheesy. TD Ameritrade8217s bruker samurai i en video for å forklare futures. Disse interaktive kursene og vurderingene tester din læring, inkludert Portfolio Rookie Assessment, som karakteriserer hvert svar umiddelbart, og når du svarer feil, hjelper du å forstå hvorfor. Også hver video du ser er tildelt en viss mengde poeng (disse legger opp til prestasjoner), som du kan vinne og vise frem på din virtuelle troféhylle fra Stocks Rookie til Portfolio Management Guru. I tillegg til sin video leksjon, tilbyr TD Ameritrade live casts, som også tjener deg poeng. Disse inkluderer en daglig morgenkamp 15 minutter med relevante nyheter, kunngjøringer, arrangementer og inntjening. Det avsluttes også hver uke med Wall Street Wrap-up, som oppsummerer markedsaktiviteten for uken. Med alle disse ressursene kan du utarbeide en læringsbane som fungerer for deg. En annen ting å se frem til: I 2016 startet TD Ameritrade prosessen for å skaffe Scottrade. It8217s vil ta en stund en pressemelding sier systemer som vunnet8217t konvergerer til 2018, men å legge til Scottrade8217s toppkvalitets kundeservice til et allerede robust arsenal av tilbud, vil bare gjøre TD Ameritrade sterkere. At læring kan ta deg så langt du vil gå. TD Ameritrade har tre plattformer, og selv om hver er tilgjengelig for alle (ikke pre-reqs som med Fidelitys ActiveTraderPro), er de designet for å appellere til ulike nivåer av handelsfolk: standardwebsiden, som fungerer bra for nybegynnere thinkorswim, for profesjonelle handelsmenn og TradeArchitect, som treffer det søte stedet mellom de to andre. Som med Fidelity, er det ingen tak for dine ferdigheter, men TD Ameritrade gir mer konkrete stepping stones for å hjelpe deg med å skala opp og ned. (Og hvis du liker mobil handel, kombinerer TD Ameritrades app-vurderinger for sine Android - og IOS-plattformer trompet alle andre.) Fordeler kan dra nytte av TD Ameritrade8217s thinkorswim (topp), mens TradeArchitect (bottom) er rettet mot mid-level brukere. Det eneste stedet TD Ameritrade mistet poeng med oss ​​var på design. Det er en dock på høyre side som du kan tilpasse og minimere, men hoveddashen er ikke så fleksibel som Fidelitys eller ETRADEs. Det er også et panel på bunnen som du ikke klarer å kvitte seg med, noe som gjorde oss litt små nøtter fordi det fulgte oss overalt og tok opp eiendomsmegling når vi ville ha foretrukket å minimere det. Resten av TD Ameritrades-funksjonene var på nivå med Fidelitys, og på samme måte tilbød den alle typer produkt med unntak av internasjonale markeder. Når det er sagt, kl 9,99 knytter det seg til ETRADE for høyeste provisjon ut av alle våre konkurrenter. Beste lavprisalternativ: TradeKing TradeKing Dette nettstedet er enkelt, funksjonelt og det billigste av det beste. Det ultimate målet med å investere er å tjene penger, og en stor del av å tjene penger sparer penger i utgangspunktet. Med TradeKing får du aksjehandel for 4,95, den laveste av våre toppkonkurrenter med opptil 5 per handel, selv for meglerassistert handler. Det er ikke noe minimum å investere, men du må ha minst 2500 balanse 12 måneder for å unngå en 50 års inaktivitetsavgift. Med TradeKing, vil du miste 247-støtten du får med Fidelity og TD Ameritrade, men så langt som service og brukervennlighet, det er det eneste stedet det mistet poeng. Den tilbyr nesten like mange investeringsalternativer som våre andre ledende konkurrenter alt unntatt futures og trading på internasjonale markeder. Designet her er ikke kommer til å wow deg, men det er heller ikke dårlig heller. Dens enkle, og enkle, er bedre enn den rotete galskapen til noen andre nettsteder. TradeKing tilbyr to nettbaserte plattformer, en som fungerer for nybegynnere og TradeKing Live, en streamingtjeneste som du kan vokse til når du går videre. Vi fant utdanningsmaterialene til å være tilstrekkelig. Du kan lære mye på dette nettstedet, og det gjør en god jobb med å organisere artiklene etter sikkerhetstype, markedsutsikt og erfaringsnivå (rookies, veteraner eller all-stars). Selskapet får også ekstra poeng for rask kundeservice og aktive brukerfora. Men du får ikke den samme håndholdingen vi ønsket og likte på andre nettsteder. Som Kiplinger sier, er TradeKing bygget for seriøse handelsmenn som handler aktivt og i store mengder. Men hvis du ser etter det billigste alternativet, gi dette nettstedet et forsøk. En ting å merke seg: TradeKing ble nylig kjøpt av Ally Bank, men i henhold til nettstedet vil grensesnittet forbli det samme, og i overskuelig fremtid vil there8217ll ikke bli endret i priser for TradeKing-kunder, inkludert verdipapirer, rådgivere og Forex-kunder. Andre Online Stock Trading Sites å vurdere Low Cost Honorable Nevn: OptionsHouse Mens OptionsHouse har gode priser og et lavt minimum, er det, som navnet antyder, for det meste for opsjonshandlere som de fleste eksperter sier er et godt utgangspunkt for nybegynnere. Du kan imidlertid fortsatt kjøpe aksjer, obligasjoner og futures der, og det koster bare 4,95 for provisjoner, så vi ønsket ikke å la det helt ut. Dens pedagogiske ressurser er opsjoner-tunge, men det er en populær plattform og en verdt å vurdere om bare for besparelsene. En annen grunn til å holde det i arsenalet: I 2016 ble OptionsHouse kjøpt av ETrade, og vi kan forutse begge plattformene å integrere sine verktøy og tjenester for å bli et virkelig robust kraftverk. For øyeblikket mister du 247 støtte som TradeKing, men OptionsHouse tilbyr telefon, email og chat når den er åpen. Før nybegynnere vil umiddelbart skrive det av: OptionsHouse lager din konto med 5.000 falske penger, slik at du kan øve uten risiko for å miste en krone. Og hvis du har spørsmål om porteføljen din, har den en unik funksjon der avanserte handelseksperter holder kontorstid. Best for litt høyere roller: Charles Schwab Charles Schwab er en klar leder innen feltet, spesielt innen forskning, med rapporter fra Morningstar, Argus, Ned Davis Research, Credit Suisse, Vickers, Reuters Research og S038P. Selv om dette ikke er så mange som Fidelity, gir det også egne proprietære rapporter, inkludert Kjøp-Hold-Selg meninger, anbefalinger og teknisk kommentar til bransjer og spesifikke investeringer. For all denne informasjonen er gebyrene høye, men ikke høyest, til 8,95 for aksjehandel. Vi var begeistret av sin ivrige handelsgruppe og Schwab Intelligent Portfolios, en slags robo-rådgiver som overvåker og balanserer porteføljen din, selv om du må ha påført 5000 i kontoen din før du kan bruke denne funksjonen. Det er verdt å merke seg at Charles Schwab kjøpte optionsXpress i 2011. Selv om det ikke har integrert nettsteder ennå, sa selskapet det som planen. For nå, hvis en forhandler bestemmer seg for å bruke optionsXpress så vel som Charles Schwab, vil deres kontoinformasjon være tilgjengelig i fellesskap på Schwab-siden. Best Integrated Banking: Merrill Edge Hvis du ønsker å gjøre banken din sammen med din handel, og spesielt hvis du allerede er en Bank of America-kunde, kan Merrill Edge være riktig for deg. For Bank of America-kunder, inkluderer fordelene enkel overføring av penger, ett innlogging for alle kontoene dine på en skjerm og regningslønn. Mest imponerende var 8220My Financial Picture, 8221 en budsjetttracker hvor du kan merke dine transaksjoner, likt Mint. Hvis du ikke er en Bank of America-kunde, vil du ikke dra nytte av denne integrasjonen. BoA-ressurser bidrar imidlertid til å bøte opp Merrill Edges utdanningsseksjon, med ytterligere forskning og data som hjelper deg med å investere smart, for eksempel Bank of America8217s Merrill Lynch Global Research, en analysetjeneste med informasjon om mer enn 3000 aksjer. Porteføljeanalyse-røntgen evaluerer porteføljens ytelse basert på diversifisering, sektor og geografisk distribusjon. Best Site Customization: ETRADE Så snart du logger på, spør ETRADE hvilken side du vil bruke som destinasjonsside, for eksempel porteføljer eller kontoer. Designet for 360 Dashboard er ikke så visuelt behagelig som Fidelitys dashboard, men dets tilpasning kan ikke slå. Hver widget (se lister, varsler og balanser) kan trekkes og slippes i hvilken som helst rekkefølge du vil ha. Du kan til og med spille med bredden på hvordan paneler vises og tilpasse visningen. Den tilbyr også en tilpassbar varslingsmodul, hvor du kan velge en aksje og bli varslet om et hvilket som helst antall hendelser: høyt mål, lavt mål, daglig prosentvis opp eller ned, PE høyt eller lavt mål og volum. Nyhetsvarsler gir deg beskjed om en oppgradering eller nedgradering av aksjer, er i spill, eller har inntjening eller en delt varsel. Og mens det kan se ut som om du bare kan sende varslene til e-posten din, har det en løsning for å sende dem som tekster også. For å finne et obligasjonslån, synes ETRADE å outsource denne informasjonen, som vi ble sendt til bonddesketrade, som er et annet selskap: Tradeweb. Det ser ut som ETRADEs dashboard, men du mister noen av de tilpassbare funksjonalitetene. Mest personlig service: Scottrade Hvis individuell service er viktig for deg, så vil Scottrade være ditt beste valg. Det er enkelt å registrere deg, og når du gjør det, får du en samtale som ønsker deg velkommen til firmaet og lar deg vite hvor din nærmeste gren blant dens 500 ligger. Den er vert for person-seminarer med titler som spenner fra styrking av aksjeanalyse med grunnlag for å gjenkjenne diagrammønstre til spotmuligheter. Hvis du har spørsmål, står mer enn 1500 investeringskonsulenter klar til å hjelpe deg. Prisen er også lavere enn gjennomsnittet blant våre toppvalg, med aksjekvitteringer på 7 flater. På nettet er nettstedet tilstrekkelig. Vi var imponert over designen (er de fanehullene pixelated) Men hjemmesiden har flotte tilpasningsmuligheter, og vi kunne finne alt vi trengte da vi trengte det. Hold deg oppdatert for denne spilleren til å bli en sann toppkonkurrent, skjønt. I 2016 gjorde TD Ameritrade bevegelser for å erverve Scottrade, og avtalen forventes å lukke høsten 2017, med 8220an forventet å rydde konverteringen til TD Ameritrade-systemene i 2018,8221 ifølge en pressemelding. Med Scottrade8217s killer kundeservice og TD Ameritrade8217s fantastiske service tilbud, vil it8217s være et hardt par å slå. Best Online Stock Trading Sites: Oppsummerte Aksjer. en del av et eierskap. Tenk at selskapet er som en kake, og du får et stykke. Hvis kaken vokser, vokser skiven. Så jo mer verdifulle selskapet, jo mer verdifulle aksjen du kjøpte. Dessverre er omvendt sant også. Nivå: Nybegynner. en kontrakt mellom en kjøper og en selger for å kjøpe eller selge noe til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt, i utgangspunktet som en måte å satse på fremtidig pris på en investering. Nivå: Avanserte Obligasjoner. et lån du gjør til et selskap eller en regjering i bytte for interesse og prinsippet tilbake i en fremtidig dato. Hvis byen din ønsker et nytt stadion, kan det for eksempel utgjøre et bånd til å betale for det. Disse investeringene er vurdert for sikkerhet av tredjeparts selskaper, med AAA som minst risikofylte. Nivå: nybegynner Forex. kort for valuta, evnen til å handle valutaer på dette markedet, som er den største i verden, og spekulere på hva dagens yen for eksempel vil koste i morgen. Nivå: Avanserte Futures. kort for futures kontrakt. Dette er en avtale om å kjøpe eller selge eiendeler, for eksempel varer eller aksjer, til en fast pris som skal leveres og betales senere. Hvis du tror du kan spekulere på gullprisen på neste år, er dette fondet for deg. Nivå: Avanserte ETFer. kort for børsnotert fond. Disse er investeringsfond som handler som en aksje på en børs, men deres ytelse sporer en underliggende kurv av aksjer. De gir diversifisering innen ett investeringsprodukt, slik at de gir lavere risiko enn futures. Nivå: nybegynner Forvente å bli rik raskt kan få deg til å miste alt. Investering er fremfor alt en disiplin, så kom opp med en investeringsstrategi og hold deg til den. Hvis et løfte om rikdom kommer med en dyr prislapp for klasser eller seminarer, er det definitivt for godt å være sant. Gjennomsnittlig langsiktig avkastning på en aksje er rundt 7 prosent. så hvis du svinger rundt det på kontoene dine, gjør du det bra. Den vanligste feilen en ny handelsmann gjør er at de åpner en handel som er større enn de burde. De blir alle tatt opp i tanken om at aksjemarkedet er gullgryten. En ny handelsmann må handle med enda mindre størrelse enn de tror og være fornøyd med å samle små vinner. Pete Garner Investment writer Skruppelløse handelsfirmaer er også en realitet, så hvis du velger å gå med et selskap som ikke er på denne listen, må du sørge for at du bruker minst 20-30 minutter for å undersøke det. Kjør fra alle som forteller deg at de har insiderinformasjon om en handel, eller du kan få det samme raparket som Martha Stewart. Vær også forsiktig med alle som presser deg eller gjør at du føler at dette er en gang i livet. Samlet sett vær veldig skeptisk, gjør din forskning, og husk det er ikke noe slikt som en gratis lunsj. Hvor diversifisert porteføljen din skal være, er et spørsmål om hvor mye risiko du kan ta på. Det er et aldersrelatert spørsmål, sier Randy Cameron, porteføljeforvalter og investeringsrådgiver med 35 års erfaring. For en yngre person, er Id svært aggressiv når det gjelder eksponering for aksjer, både store, mellomstore og småkapitalbeholdninger. (Her står cap for kapitalisering. Dette betyr bare hvor stor eller liten et selskap er.) Id vektlegger dem på 85-90 prosent av en portefølje, sier Cameron, med balansen går til et obligasjonslån, ETFer og litt penger. Yngre investorer, eller investorer uten barns økonomiske ansvar, kan takle mer risiko, forklarer Cameron. Men etter hvert som du blir eldre eller har barn, vil du balansere porteføljen din med lavere risiko investeringer, ettersom du ikke har så mye fleksibilitet eller tid til å gjøre opp for tap. The Bottom Line Theres en risiko i å investere, men ikke glem det er også en risiko for ikke å investere mangler ut av kraften i sammensatt interesse. Bruk et nettsted som har gode læringsverktøy og ressurser, diversifiser porteføljen din, og vær disiplinerte, og du vil være et skritt nærmere sikring av fremtiden. Fidelity Fidelity er den beste online aksjemarkedet for nybegynnere og for profesjonelle også. Spill med dine egne falske penger. Gi deg selv noen få tusen i falske penger og spill investor for litt mens du får tak i det. Bare start. Selv med bare en virtuell portefølje. Start og deretter forplikte seg til å bygge over tid, sier Barratt. Don8217t forventer at noe stort skal skje på kort tid, bygge penger på musklene ved å ta risiko i en virtuell portefølje. TD Ameritrade tilbyr paperMoney, den virtuelle handelsplattformen. Hvis du åpner en konto, tilbyr OptionsHouse sin paperTRADE-konto for å teste dine strategier. Utenfor aktuelle handelssteder tilbyr MarketWatch og Investopedia simulatorer for å komme i gang. Kjøp det du vet. Våre eksperter foreslår at du begynner med å se på ditt eget liv. Kjøp det du vet, hvor du er. Hvis du kan, identifiser gode bedrifter lokalt, sier Cameron. Se etter selskaper du og dine venner snakker om, de med planer om å gå nasjonalt. Når det gjelder hvor mye tid og penger du trenger, start med det du har, sier Cameron. Det er bokstavelig talt ingen minimum å komme i gang. Du kan kjøpe en andel av et selskap hvis du vil. Ikke sjekk kontoen din for ofte. De beste investorene er i det for lang tid. Hvis du sjekker kontoen din for ofte, kan du reagere på fluktuasjonene i markedet for fort. Personlig finansekspert Ramit Sethi har skrevet at du bør sjekke investeringene, sannsynligvis hvert par måneder, med en stor gjennomgang hvert år. På mange steder kan du også sette et varsel hvis en lager dykker. Annet enn det, bare sett en kvartalsvis gjentakende avtale slik at du vet at du skal håndtere det til rett tid. Hvis du sparer for pensjon, foreslår en nylig John Oliver-skit at du investerer i lavprisindeksfond, og la det være alene. Du bør sjekke det om så ofte som du Google, om Gene Hackman fortsatt er i live om en gang i året. Flere nettbutikkoversiktomtaler Vi har vært på utkikk etter elektroniske aksjehandel steder i noen år nå, og du kan sjekke ut noen av våre andre anmeldelser. De er ikke i samsvar med vår siste forskningsrunde (ennå), så vær oppdatert i de kommende ukene: Innholdsfortegnelse Ønsker å være den første som vet alt Bli med vårt nyhetsbrev. Plus, umiddelbar tilgang til vår eksklusive guide: Gjør det riktige valget: En 10-minutters guide for ikke å sende opp neste kjøp. Vi finner det beste av alt. Hvordan starter vi med verden. Vi begrenser vår liste med ekspert innsikt og kutter alt som ikke oppfyller våre standarder. Vi testet finalistene. Da heter vi våre toppspillinger. Hvordan fungerer Online Trading Works Legend, at Joseph Kennedy solgte all den aksjen han eide dagen før Quartack Thursday, citerer starten på den katastrofale 1929-aksjemarkedet. Mange investorer led enorme tap i krasjet, som ble en av kjennetegnene til den store depresjonen. Hva gjorde Kennedy selge Ifølge historien, fikk han et lager tips fra en shoeshine gutt. På 1920-tallet var aksjemarkedet riket til de rike og mektige. Kennedy trodde at hvis en shoeshine gutt kunne eie lager, må noe ha gått veldig galt. Nå har mange kvoter med egne aksjer. Online trading har gitt alle som har en datamaskin, nok penger til å åpne en konto og en rimelig god økonomisk historie muligheten til å investere i markedet. Du trenger ikke å ha en personlig megler eller en engangsformue for å gjøre det, og de fleste analytikere er enige om at gjennomsnittlig handelshandel er ikke lenger et tegn på forestående doom. Markedet er blitt mer tilgjengelig, men det betyr ikke at du bør ta online handel lett. I denne artikkelen ser du godt på de ulike typer online trading kontoer, samt hvordan du velger en online megling, gjøre handler og beskytte deg mot svindel. Gjennomgang av aksjer Amp Markets Gjennomgang av aksjer Amp Markets Før vi ser på verden av online trading, kan vi ta en rask titt på det grunnleggende om aksjemarkedet. Hvis du allerede har lest How Stocks og Stock Market Work. Du kan gå videre til neste del. En andel av aksjen er i utgangspunktet et lite stykke av et selskap. Aksjonærer - folk som kjøper aksje - investerer i fremtiden til et selskap så lenge de eier sine aksjer. Prisen på en aksje varierer etter økonomiske forhold, ytelsen til selskapet og investorens holdninger. Første gang et selskap tilbyr sine aksjer for offentlig salg kalles det første offentlige tilbudet (IPO), også kjent som quotgoing public. quot. Når en bedrift gir en fortjeneste, kan den dele pengene med sine aksjonærer ved å utstede et utbytte. En bedrift kan også spare sin fortjeneste eller investere den igjen ved å gjøre forbedringer i virksomheten eller ansette nye mennesker. Aksjer som utsteder hyppige utbytte er inntektsbeholdninger. Aksjer i selskaper som re-investerer sin fortjeneste er vekst aksjer. Meglere kjøper og selger aksjer gjennom en bytte, lader en kommisjon gjøre det. En megler er rett og slett en person som har lisens til å handle aksjer gjennom utvekslingen. En megler kan være på handelsgulvet eller kan lage handler via telefon eller elektronisk. En utveksling er som et lager hvor folk kjøper og selger aksjer. En person eller datamaskin må samsvare med hver kjøpsordre til en salgsordre, og omvendt. Noen utvekslinger fungerer som auksjoner på en faktisk trading floor, og andre matcher kjøpere til selgere elektronisk. Noen eksempler på store børser er: Globale børser har en liste over store børser. OTC-aksjer er ikke notert på en større børs, og du kan se opp informasjon om dem på OTC Bulletin Board eller PinkSheets. Når du kjøper og selger aksjer på nettet, bruker du en online megler som i stor grad tar stedet for en menneskelig megler. Du bruker fortsatt ekte penger, men i stedet for å snakke med noen om investeringer bestemmer du hvilke aksjer som skal kjøpes og selges, og du ber om handler selv. Noen online meglerhus tilbyr råd fra meglere og meglerassistenter som en del av deres tjeneste. Hvis du trenger en megler for å hjelpe deg med dine handler, må du velge et firma som tilbyr den tjenesten. Vel se på andre kvaliteter å se etter i en online megling neste. Skriv ut x09x0Ax09x09x0Ax09x09x09x09x09x09x09x09x09x09x09ltax20data-track-gtmx3DquotBylinequotx20hrefx3Dquothttpx3Ax2Fx2Fhowstuffworksx2Ftracy-v-Wilson-author. htmquotgtx0Ax09x09x0Ax09x09Tracyx20V. x0Ax09x09Wilsonx0Ax09x09x09x09x09ltx2Fagtx0Ax09x09x09x20quotHowx20Onlinex20Tradingx20Worksquotx2029x20Decemberx202005.ltbrx20x2FgtHowStuffWorks. x20ampltx3Bhttpx3Ax2Fx2Fmoney. howstuffworksx2Fpersonal-financex2Fonline-bankingx2Fonline-trading. htmampgtx3Bx2022x20Februaryx202017 hrefCitation amp DateTop 10 Online Stock Trading Selskaper No to investorer er nøyaktig det samme. Det finnes en rekke online aksjeselskaper og hver serverer en rekke ulike typer kunder. Topp online aksjehandel selskaper er de med konkurransedyktige avgifter og provisjoner, en rekke forskningsverktøy for alle nivåer av investor, og høy bransjens rykte. Sørg for å grundig undersøke megleren og dine investeringer grundig før du gjør ditt valg. Vær oppmerksom på at avgifter kan endres regelmessig. Til slutt velger du den som mest appellerer til dine mål og idealer. kreditt: Comstock ImagesComstockGetty Images Charles Schwab I 2009 mottok Charles Schwab prisen for den høyeste kundetilfredsheten fra J. D. Power and Associates. Det høyt anerkjente globale merkefirmaet undersøkte 5000 investorer ved hjelp av selvregistrerte investeringer og målte meglere på deres kontoopplysninger, informasjonsressurser, kontoinformasjon, handelsavgifter og avgifter og samhandling. Selskapet mottok også toppmøtet for Tiburuon-konsernsjefen for å opprettholde et fokus på forbrukerbehov i 2009. Charles Schwab tilbyr solide forskningsverktøy, et bredt utvalg av investeringsprodukter og det høyeste nivået av kundeservice. Etablert i desember 2005, understreker TradeKing sosialt nettverk blant investorer og handelsfolk. quotBusiness Weekquot referert til TradeKing som quotMySpace for Tradersquot i en artikkel i 2006. TradeKing39s nettside tilbyr et bredt utvalg av pedagogiske verktøy, og i 2007 lanserte de sine quotOptions Playbookquot-primer, og tilbyr investorer en kvotegangsfri utdanning av opsjonshandelstrategier. TradeKing mottar også mye blekk og spenning i bloggingssamfunnet, med mange anmeldelser og kommentarer til selskapets fremgang. Fidelity Investments Fidelity Investments er et viktig navn i fondspillet, men tilbyr også kunder mulighet for aksjehandel. Selv om Fidelity tilbyr handelstjenester på nettet, gir den også fordelene med personlig støtte, murstein og mørtel støtte gjennom sine over hundre quotinvestor centersquot over hele verden. Fidelity tilbyr også et bredt utvalg av investorressurser, inkludert webinars, live-arrangementer og seminarer, og mobilfunksjoner for Blackberry, iPhone, Palm og Windows Mobile. TD Ameritrade TD Ameritrade, tidligere Ameritrade, før oppkjøpet av TD Waterhouse USA fra det canadiske moderselskapet TD Bank Financial Group, skiller seg ut som en for rabattmeglerne som ikke belaster et kontosvedlikeholdsgebyr. Mange av de andre medlemmene i denne listen kan kreve gebyrer hvis du ikke oppfyller minimumsbalansen og / eller minimumskravene til handel. Videre mottar TD Ameritrade39s trading quotcontrol panelquot trading plattform konsekvent toppkarakterer for brukervennlighet og organisering. ETrade Financial ETrade og Fidelity, med noen begrensninger, er to av de første meglerne som tilbyr internasjonal børshandel. Dette er ikke ADR (American Depository Receipt) - handel, US-dollar-denominerte, amerikanske børsnoterte aksjer av ikke-amerikanske selskaper. Disse handler faktisk finner sted i opprinnelseslandet. Som mange av de andre på denne listen, tilbyr ETrade også en sterk handelsplattform til sine aktive forhandlere og vil ofte tilby tradingplattformen til første gangs investorer på en prøveperiode. Sharebuildering Direct Sharebuilder er bygget på en premiss som oppfordrer investorer til å sette opp automatiske og gjentatte investeringer i aksjer og andre investeringsvogner. Den har en unik prismodell som gir rabatt til handelskvoter hvis investoren setter opp automatiske investeringer og gjør det for en bestemt ukedag, sier hver tirsdag. Sharebuilder tilbyr også en abonnementsplan som gir lavere handelskommisjoner, noen ganger så lave som 1 per handel. Selv om selskapet oppfordrer seg til å investere fra de fleste av de andre medlemmene i denne listen, tilbyr Sharebuilder fremdeles nettbaserte forskningsverktøy, selv om Smart Money rangert sine handelsverktøy som referanse i 2009-artikkelen. Ifølge TopTenReviews 2010 Online Stock Trading Review tilbyr Scottrade den mobile handelsplattformen med den mest allsidighet. Tjenester er tilgjengelig for nesten alle mobile plattformer, inkludert BlackBerry, iPhone, Palm, Windows Mobile, Symbian og Android. I 2008 vant Scottrade toppprisen i kundeserviceundersøkelsen utført av J. D. Power and Associates, og i 2009 plasserte tredje med stor tilfredshet med handelsavgifter og avgifter og skryte høye karakterer for klientinteraksjon gjennom sine over 400 landsomfattende murstein - og mørtelgrener. I 2008, to år etter at selskapet ble grunnlagt, forsøkte Zecco å motvirke en nedgang i kundehandelaktivitet med et tilbud om ubegrenset frihandelshandel for sine kunder. I 2009 ble den frie handel begrenset til de klientene med enten 25.000 i eiendeler, eller som plasserte 25 handler per måned. Men selv klienter som ikke oppfyller minimumskravene, kan nyte 4,50 handler, en rabatt fra de fleste større meglerprovisjoner for mindre enn aktive forhandlere. I likhet med TradeKing understreker Zecco ideen om et investeringsfellesskap, og strekker seg ut til sin kundebase gjennom ZeccoShare, et nettbasert fellesskap med meldinger, profilsider og en aktivitetsmating. OptionsXpress rangert som 1 Online Stock Trading Company for 2010 av TopTenReviews, OptionsXpress kan være gunstig for både den faktiske investor og den virtuelle. OptionsXpress tilbyr også en virtuell handelsverden i tillegg til den virkelige verden, slik at investorer har en sjanse til å få føttene våte uten risiko og fordeler av faktisk handel. OptionsXpress mottok høye karakterer fra Smart Money for sine handelsverktøy, men undersøkelsen var skuffet over å finne ut at de tilbød begrensede timer med telefonbasert kundeservice. Just2Trade Just2Trade mottok toppkarakter fra SmartMoney for gebyrer og provisjoner. Med 2,50 aksjemarkeder, Just2Trade kantet ut Zecco for de billigste handlerne etter Zecco39s økning i deres per handelsavgift og en nedgang i antall gratishandler de tilbyr sine kunder. Skottrade mottok den høyeste numeriske poengsummen i JD Power 2016 Selvstyrt Investor Tilfredshetsstudie, basert på 4 242 svar, som måler 13 bedrifter og erfaringer og oppfatninger av investorer som bruker selvstyrte investeringsselskaper, undersøkt i januar 2016. Dine erfaringer kan variere. Besøk jdpower. Godkjent kontoinnlogging og tilgang indikerer at kundenes samtykke til Meklerkontoavtalen. Slik samtykke er alltid til enhver tid når du bruker dette nettstedet. Uautorisert tilgang er forbudt. Scottrade, Inc. og Scottrade Bank er separate, men tilknyttede selskaper og er heleide datterselskaper av Scottrade Financial Services, Inc. Brokerageprodukter og tjenester som tilbys av Scottrade, Inc. - Medlem FINRA og SIPC. Innskudd produkter og tjenester som tilbys av Scottrade Bank, medlem FDIC. Mæglerprodukter er ikke forsikret av FDIC, er ikke innskudd eller andre forpliktelser fra banken, og de er ikke garantert av banken, er underlagt investeringsrisiko, inkludert mulig tap av hovedstol investert. Alle investeringer innebærer risiko. Verdien av investeringen kan variere over tid, og du kan få eller tape penger. Online marked og grense lager handler er bare 7 for aksjer priset 1 og over. Tilleggsavgifter kan gjelde for aksjer priset under 1, fond og opsjonstransaksjoner. Detaljert informasjon om våre gebyrer finner du i forklaringen av gebyrer (PDF). Du må ha 500 i egenkapital i en individuell, felles, tillit, IRA, Roth IRA eller SEP IRA konto hos Scottrade for å være kvalifisert for en Scottrade bankkonto. I dette tilfellet er egenkapital definert som Total Brokerage Konto Verdi minus Nylige Meldinger Innskudd på Hold. Opptatt data angitt representerer tidligere ytelse. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. Forskningen, verktøyene og informasjonen som tilbys vil ikke inneholde alle sikkerheter som er tilgjengelige for allmennheten. Selv om kildene til forskningsverktøyene som tilbys på denne nettsiden antas å være pålitelige, gir Scottrade ingen garanti med hensyn til innholdet, nøyaktigheten, fullstendigheten, aktualiteten, egnetheten eller påliteligheten av informasjonen. Informasjon på denne nettsiden er kun til informasjonsbruk og bør ikke betraktes som investeringsråd eller anbefaling om å investere. Scottrade tar ikke opp oppsett, inaktivitet eller årlige vedlikeholdsavgifter. Gjeldende transaksjonsgebyrer gjelder fortsatt. Scottrade gir ikke skatterådgivning. Materiellet er kun til informasjonsformål. Vennligst kontakt din skatt eller juridisk rådgiver for spørsmål vedrørende din personlige skatt eller økonomiske situasjon. Noen spesifikke verdipapirer eller typer verdipapirer som brukes som eksempler, er kun til demonstrasjonsformål. Ingen av de oppgitte informasjonene bør betraktes som en anbefaling eller oppfordring til å investere i eller avvikle en bestemt sikkerhet eller type sikkerhet. Investorer bør vurdere investeringsmål, kostnader, kostnader og unike risikoprofil for et børsnotert fond (ETF) før investeringen. Et prospekt inneholder denne og annen informasjon om fondet og kan hentes online eller ved å kontakte Scottrade. Prospektet bør leses nøye før det investeres. Leveraged og inverse ETFer kan ikke være egnet for alle investorer og kan øke eksponeringen for volatilitet ved bruk av innflytelse, kort salg av verdipapirer, derivater og andre komplekse investeringsstrategier. Disse fondene vil trolig være vesentlig forskjellig fra referanseindeksen over perioder på mer enn en dag, og deres ytelse over tid kan faktisk utvikle seg motsatt av referanseindeksen. Investorer bør overvåke disse beholdningene, i samsvar med deres strategier, så ofte som daglig. Investorer bør vurdere investeringsmålene, risikoen, kostnadene og utgiftene til et fond før de investerer. Et prospekt inneholder denne og annen informasjon om fondet og kan hentes online eller ved å kontakte Scottrade. Prospektet bør leses nøye før det investeres. NTF-midler er underlagt vilkårene i NTF-fondsprogrammet. Scottrade kompenseres av midlene som deltar i NTF-programmet ved hjelp av rekvisita, aksjonærer eller SEC 12b-1 avgifter. Marginhandel innebærer rentekostnader og - risiko, inkludert potensialet til å miste mer enn deponert eller behovet for å sette inn ekstra sikkerhet i et fallende marked. Marginopplysningserklæringen og avtalen (PDF) er tilgjengelig for nedlasting, eller den er tilgjengelig på et av våre avdelinger. Den inneholder informasjon om våre utlånspolitikker, rentekostnader og risikoen knyttet til marginalkontoer. Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Detaljert informasjon om våre retningslinjer og risiko knyttet til opsjoner finnes i Scottrade Options Application og Agreement. Meklerkontoavtale. ved å laste ned egenskapene og risikoen for standardiserte tilleggsalternativer (PDF) fra Options Clearing Corporation, eller ved å be om en kopi ved å kontakte Scottrade. Støttende dokumentasjon for eventuelle krav vil bli levert på forespørsel. Rådfør deg med skatteadministratoren for informasjon om hvordan skatt kan påvirke utfallet av disse strategiene. Husk, fortjenesten vil bli redusert eller tapet forverres, som det er aktuelt, med fradrag av provisjoner og gebyrer. Markedsvolatilitet, volum og systemtilgjengelighet kan påvirke kontoadgang og handelstiltak. Husk at mens diversifisering kan bidra til å spre risikoen, sikrer det ikke en fortjeneste, eller beskytter mot tap, i et down-marked. Scottrade, Scottrade-logoen og alle andre varemerker, enten registrert eller uregistrert, tilhører Scottrade, Inc. og dets tilknyttede selskaper. Hyperlinks til tredjeparts nettsteder inneholder informasjon som kan være av interesse eller bruk til leseren. Tredjeparts nettsteder, forskning og verktøy er hentet fra kilder som pålitelige. Scottrade garanterer ikke nøyaktighet eller fullstendighet av informasjonen og gir ingen forsikringer med hensyn til resultater som skal oppnås ved bruk av dem. 2017 Scottrade, Inc. Alle rettigheter reservert.